Home Opinie & AchtergrondIngezonden [Ingezonden] Stop met geheimhouding van de Nationale Studentenenquête!

[Ingezonden] Stop met geheimhouding van de Nationale Studentenenquête!

door Redactie

Twan van Erp (24), fractievoorzitter van asap, betreurt het dat de resultaten van de Nationale Studentenenquête niet openbaar worden gemaakt. ‘Op deze manier laat het College van Bestuur de medezeggenschap haar controlerende taak niet op een transparante manier uitvoeren’.

Ieder jaar krijgen alle studenten in Nederland een e-mail met een uitnodiging om de Nationale Studentenenquête (NSE) in te vullen. De resultaten van de NSE worden onder andere door de medezeggenschapsorganen op alle niveaus van de RU op vertrouwelijke wijze gebruikt om te bespreken wat er beter kan voor de student. Hier zit volgens asap een probleem: de medezeggenschap kan door deze geheimzinnigdoenerij niet op een transparante wijze te werk gaan.

Alle studenten van de Radboud Universiteit (RU) ontvangen een aantal maanden na afloop van de NSE een e-mail namens het College van Bestuur (CvB) met enkele globale verbeterpunten, maar de exacte resultaten  worden op geen enkele wijze openbaar gemaakt. Met deze geheimzinnigdoenerij is het allerminst duidelijk voor de student waar er problemen zijn en of alle knelpunten worden teruggekoppeld. Het is aan de medezeggenschap om erop toe te zien dat deze worden aangepakt, maar er mag niets worden teruggekoppeled. asap wil daarom dat de studenten niet langer afzijdig worden gehouden van de resultaten.

asap staat hier niet alleen in. De Faculteit der Managementwetenschappen (FdM) heeft de uitgebreide resultaten van de NSE 2015 gepubliceerd. Kort nadat door de Vox hierover werd bericht zijn de resultaten weer offline gehaald. Door de resultaten te publiceren geeft de FdM een signaal af dat er niks geheimzinnigs aan de NSE is en dat studenten de resultaten mogen zien. asap staat hierin achter de FdM: alleen op die manier kan volledige transparantie omtrent de NSE worden bereikt. 

Allereerst is asap van mening dat het het CvB zou sieren om ook transparant te zijn over alle knelpunten die blijken uit de NSE. Op dit moment is de Radboud Universiteit vooral transparant over de positieve uitkomsten van enquêtes en de daaruit volgende ranglijsten. Zo wordt er flink uitgepakt met taart en banners, wanneer de RU als beste brede universiteit uit de bus komt. asap vindt het frappant dat studenten niet mogen weten wat er exact uit de onderliggende enquête is gebleken. Door de resultaten van de Nationale Studentenenquête vertrouwelijk te houden wordt volgens asap helaas het volgende bereikt: de studenten worden slecht geïnformeerd en dat komt de betrokkenheid van de student in geen geval ten goede.

Daarnaast kan de medezeggenschap volgens asap door de geheimzinnigdoenerij rond de NSE niet transparant te werk gaan. Dat is erg jammer, omdat de medezeggenschap juist op dit dossier met het CvB praat over zaken waarvan de studenten nota bene zelf hebben aangegeven beterschap te willen zien. asap werd vijf jaar geleden opgericht, onder andere uit ontevredenheid over de gebrekkige communicatie vanuit de USR naar de student, en asap vindt het dan ook teleurstellend dat het CvB een stokje steekt voor de terugkoppeling vanuit de USR naar de student. Blijkbaar deelt het CvB de visie van asap om op een transparante manier medezeggenschap te bedrijven niet.

Voorts wil asap dat de medezeggenschap meer gaat leven onder de studenten van de RU. Lage interesse blijkt onder andere uit de opkomst bij de verkiezingen die, hoewel deze stijgende is, nog altijd op een derde deel van de studenten blijft hangen. Meer interesse zou volgens asap bereikt kunnen worden door te laten zien wat de medezeggenschap kan betekenen. De NSE is bij uitstek een kans om te laten zien dat de medezeggenschap op zowel centraal-, als facultair- en opleidingsniveau bezig is om de mening van de student om te zetten in beleid en uitgerekend op dat dossier wordt de medezeggenschap monddood gemaakt. asap benadrukt dat meer interesse in de medezeggenschap en het serieus nemen van evaluaties leidt tot een hogere kwaliteit van de medezeggenschap.

Kortom, de RU vraagt al haar studenten de NSE in te vullen, maar die studenten worden vervolgens weggehouden van de resultaten. Het CvB kiest ervoor om deze resultaten achter gesloten deuren met de verschillende niveaus van de medezeggenschap te bespreken, waarbij er niets naar buiten mag worden gebracht. asap vindt dit om meerdere redenen belachelijk. Het CvB moet studenten goed informeren en de medezeggenschap moet transparant kunnen zijn, zodat dit meer gaat leven. asap wil dan ook dat het CvB omwille van de transparantie alle resultaten van de NSE gewoon online zet.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen