Home Opinie & AchtergrondIngezonden [Ingezonden] Waar gaat dit heen?

[Ingezonden] Waar gaat dit heen?

door Redactie

Lisa Busink (21), voorzitter van studentenvakbond AKKU, vindt dat de recente beslissingen van het College van Bestuur (CvB) laten blijken dat deze de huidige medezeggenschap niet serieus neemt en misbruik maakt van diens onervarenheid. ‘Het CvB maakt gretig gebruik van haar machtspositie en lijkt medezeggenschap niet belangrijk te vinden en graag te omzeilen.’   

Begin dit jaar werd het Maagdenhuis in Amsterdam maandenlang bezet door studenten die in de medezeggenschap gepasseerd werden door hun College van Bestuur (CvB). Het werd een landelijke politieke discussie, maar schijnbaar is het CvB van de RU dit alweer helemaal vergeten. De Nijmeegse student lost graag zaken op een fatsoenlijke manier op, maar dan moet ze wel serieus worden genomen.

Het is een nieuw jaar, met nieuwe studenten en een geheel nieuwe medezeggenschap: een frisse start! Inmiddels zijn we twee maanden verder en het CvB heeft de toon gezet. Het CvB heeft middels een bindende richtlijn de bandbreedte van het BSA verhoogd van 39-42 naar 42-45 studiepunten. De medezeggenschap werd bij deze beslissing compleet omzeild. Daarnaast werd vorige week plotseling medegedeeld dat er flink wordt bezuinigd op het – nog te bouwen – cultuurcentrum. Zo zullen er geen repetitieruimtes worden gebouwd, maar wel een veredelde collegezaal en een buitenpodium. Daarmee is de ‘cultuur’ uit het ‘centrum’ gehaald. Beide beslissingen zijn doorgevoerd zonder ook maar enige vorm van overleg met studenten.

De BSA-verhoging en het schrappen van het cultuurcentrum krijgen nog een flinke staart. Deze twee zaken tonen echter een nog fundamenteler probleem aan: de verzwakking van de (studenten)medezeggenschap. Het CvB ‘luistert’ naar de argumenten van de USR, maar doet daar vrijwel niets mee. Althans, daar lijkt het nu heen te gaan. Tot twee keer toe heeft het CvB gebruik gemaakt van artikel 7 van de Structuurregeling, de bindende richtlijn, bij een van de eerste centralemedezeggenschapsvergaderingen (UGV’s) van het jaar. Vorig jaar ging het over de judiciaregeling en nu over de BSA-verhoging. Funs Elbersen verwoorde kernachtig dat de USR betrokken wordt bij ‘huis-tuin-en-keukenzaken’, maar dat de serieuze zaken worden afgedaan met een bindende richtlijn.

Een probleem dat de medezeggenschap kent, is dat er elk jaar nieuwe studentenraden en assessoren zitten, terwijl het CvB maar eens in de zoveel jaar een wissel meemaakt en altijd twee ervaren leden heeft. Het CvB maakte hier misbruik van de onervarenheid van de nieuwe USR, door beslissingen te maken over lastige zaken tijdens de eerste UGV van het jaar. Waar ervaren bestuurders al moeite mee zouden hebben, moet de USR dit al in zijn eerste vergadering zien tegen te houden.

Het doel van de universiteit is om studenten tot kritische academici, of zoals Jet Bussemaker zegt ‘competente rebellen‘, op te leiden. Maar als er kritische studenten in de medezeggenschapsorganen zitten, worden ze niet serieus genomen of, beter gezegd, gepasseerd. De besluiten die het CvB zomaar doorvoert, zijn van grote invloed op hoe studenten studeren aan de Radboud Universiteit. De huidige ontwikkelingen laten zien dat studenten hier steeds minder inspraak op hebben.

Het CvB maakt gretig gebruik van haar machtspositie en lijkt medezeggenschap niet belangrijk te vinden en graag te omzeilen. Het gebruiken van een bindende richtlijn is een uiting van een gebrek aan vertrouwen. Aanstaande maandag is de tweede UGV van het jaar en de USR staat op scherp. De medezeggenschap draagt met haar kritische blik bij aan een beter en meer doordacht beleid. In plaats van deze kritische blik te omzeilen zou het CvB hier beter happig gebruik van moeten maken. Hopelijk heeft het CvB geen Erasmusgebouwbezetting nodig om dit in te zien.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen