Home Opinie & AchtergrondInterview ‘De partijen hadden er dit jaar geen belang bij elkaar dwars te zitten’

‘De partijen hadden er dit jaar geen belang bij elkaar dwars te zitten’

door Redactie

Voordat het geweld van de studentenverkiezingen eind mei losbarst, blikt ANS alvast terug op dit collegejaar met Monique van Vegchel, voorzitter van de Universitaire Studentenraad (USR). Wat heeft de USR dit jaar kunnen bereiken en is het niet tijd dat de medezeggenschap op de RU wat meer rechten krijgt?

Tekst: Tijs Sikma

Hoe zou je je jaar als voorzitter van de USR typeren?
‘Turbulent. Het jaar begon al meteen met twee interessante onderwerpen: de bouw van het cultuurcentrum en de ophoging van het bindend studieadvies (BSA). MoniqueDaarmee was in het begin van het jaar de toon meteen gezet. De relatie die de we nu hebben met het College van Bestuur (CvB) is daardoor scherper dan de verhouding die de vorige USR had met het College.

‘Dat we meteen werden geconfronteerd met de ophoging van het BSA, zorgde er wel voor dat we duidelijk een gezamenlijk doel hadden.’

‘Dat we meteen werden geconfronteerd met de ophoging van het BSA, zorgde er wel voor dat we duidelijk een gezamenlijk doel hadden. Hierdoor waren de fracties en de koepels heel het jaar door eensgezind. Het was daarom ook een gezellig jaar, omdat we een hechte groep waren. Vorig jaar was er binnen de USR ook wel eens ruzie.’

Denk je dat het CvB opzettelijk in het begin van het jaar het BSA ophoogde, omdat de USR toen nog onervaren was?
‘Ik weet niet of ze dat bewust hebben gedaan. Het zou best wel een dick-move zijn geweest als het CvB dit expres in het begin van het jaar had gedaan om gemakkelijk door de Gezamenlijke Vergadering heen te krijgen, maar ik denk het niet’

Wat heeft de USR dit jaar bereikt?
‘Dat is nog lastig te beantwoorden. Een aantal zaken, zoals de uitkomst van de hervorming van regeling Fonds, zullen namelijk later pas bekend worden.

‘Ik ben in ieder geval trots op hoe het gaat met de pilot van het instemmingsrecht op de begroting en de beleidsbrief van de RU. Van zowel de kant van de USR als van het CvB wordt hier goed over nagedacht. Ik heb er vertrouwen in dat de volgende USR goed geïnformeerd advies kan geven op de beleidsbrief en de begroting.

‘Ik ben er ook trots op dat we een vuist hebben gemaakt tegen het ophogen van het BSA. We hebben gebruik gemaakt van de middelen die ons ter beschikking lagen.’

Het klinkt alsof het allemaal koek en ei was tussen de partijen. Bewijst dit niet dat de verschillende studentenpartijen eigenlijk allemaal hetzelfde zijn?
‘De samenwerking tussen de partijen verliep niet altijd soepel. Met name De Vrije Student zorgde met bepaalde acties af en toe voor strubbelingen met de rest van de USR. Voorbeelden hiervan zijn toen de partij zonder de andere partijen te informeren de lezing van Diederik Stapel organiseerde en toen Joppe Hamelijnck, de nieuwe lijsttrekker van De Vrije Student, de bereikte punten van de andere partijen voor diens partij claimde.

‘asap heeft zich geprofileerd met de RU-app, AKKUraatd met het online inschrijven bij de studieadviseurs en de Vrije Student als de frisse wind door de medezeggenschap.’

‘Dit jaar werkten de partijen aan hun eigen onderwerpen en was het niet nodig elkaar dwars te zitten. asap heeft zich geprofileerd met de RU-app, AKKUraatd met het online inschrijven bij de studieadviseurs en De Vrije Student als de frisse wind door de medezeggenschap.’

De medezeggenschap op de openbare universiteiten krijgen hoogstwaarschijnlijk meer inspraak door de Wet Versterking Bestuurskracht. De RU is een bijzondere universiteit en hoeft zich niet aan deze wet te houden. Wordt het niet tijd dat ook de medezeggenschap op de Radboud Universiteit meer inspraak krijgt?
‘Ik zou heel graag zien dat de medezeggenschap op de RU in ieder geval inspraak krijgt bij bindende richtlijnen, zoals het BSA, omdat deze erg ingrijpend kunnen zijn voor het onderwijs.

‘Ik zou heel graag zien dat de medezeggenschap op de RU in ieder geval inspraak krijgt bij bindende richtlijnen.’

‘Op de Radboud Universiteit hebben studenten inspraak bij het kiezen van nieuwe bestuurders in het CvB, doordat er altijd een student in de benoemingsadviescommissie zit. Dat gebeurt nu op basis van goede verstandhouding. Als dat ook op papier zou worden vastgelegd, zou dat heel fijn zijn.

‘Ik vind echter niet dat de USR op alle onderwerpen instemmingsrecht zou moeten krijgen. Met praten kun je vaak heel ver komen.’

In Wet Versterking Bestuurskracht staat dat universiteitsbestuurders voortaan verplicht zijn gevraagd of ongevraagd voldoende informatie te verschaffen aan de medezeggenschap. De RU heeft hierop als reactie gezegd dat dit hier al voldoende gebeurt. Ben je het daar mee eens?
‘Ja, ik kan niet zeggen dat ik iets gemist heb of dat ik gemerkt heb dat er relevante informatie voor mij is achtergehouden. Je kunt het natuurlijk niet altijd weten als er info wordt verborgen.’

Aan het begin van het jaar beloofde Gerard Meijer dat er van het overgebleven printgeld schommelstoelen voor op de Campus worden gekocht. Wanneer zullen deze worden geplaatst?
‘Het Universitair Vastgoedbedrijf is nog bezig met het verkrijgen van de vergunningen. Ik heb hier al lang niets meer over gehoord, maar ik ga er achteraan, want ik wil ook schommelstoelen op de campus. Hopelijk lukt dat nog dit jaar. De precieze locaties zijn nog niet bekend, maar ze zullen in ieder geval over de gebouwen van alle faculteiten worden verdeeld.

De opkomst bij de studentenverkiezingen is meestal erg laag. Denk je dat de USR dit jaar de medezeggenschap meer op de kaart heeft gezet en dat we dit terug zullen zien bij de verkiezingen?
‘Ik hoop dat studenten dit jaar een goed beeld hebben gekregen van wat de USR kan doen en dat ze niet denken dat de medezeggenschap alleen maar vriendjespolitiek is en dat de partijen overal mee instemmen.

‘We zijn in ieder geval aan het kijken of het stembureau voor stemhokjes bij elke faculteit kan zorgen, zodat de drempel om te gaan stemmen bij studenten lager wordt.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen