Home Opinie & AchtergrondInterview Het grote ANS-lijsttrekkersdebat

Het grote ANS-lijsttrekkersdebat

door Redactie

Van 23 tot en met 26 draait de campagnemotor van de studentenpartijen op volle toeren vanwege de studentenraadverkiezingen aan de RU. ANS legde de lijsttrekkers van de drie fracties vijf stellingen voor en liet ze met elkaar in debat gaan.

Tekst: Pim ten Broeke 
Foto’s: Tom Plaum

De studentenverkiezingen op de Radboud Universiteit (RU) zijn in volle gang. Van 23 tot en met 26 mei kunnen studenten stemmen op een van de drie partijen. Waarin verschillen de standpunten van lijsttrekkers Isa Corbeek (AKKUraatd), Joppe Hamelijnck (De Vrije Student) en Dennis Walraven (asap)? ANS nodigde de drie studentpolitici uit voor een debat en legde vijf stellingen aan hen voor, waarna iedere lijstaanvoerder zelf nog een stelling mocht voorleggen aan zijn collega. Wie van de drie weet jou te overtuigen met zijn of haar promotiepraatje?

Stelling 1: Studentenmedezeggenschap heeft onvoldoende inspraak binnen de Radboud Universiteit
Isa: ‘AKKUraatd vindt dat studenten meer inspraak moeten hebben in de medezeggenschap. Onze partij zou de verhoudingen in de facultaire medezeggenschap van studenten en medewerkers graag fifty fifty zien, zodat studenten en docenten evenveel inspraak hebben op het beleid van de faculteit. Daarnaast vinden wij dat er een student in het College van Bestuur (CvB) moet komen. Deze kan de communicatieve factor zijn tussen de studenten en het College.’20160517 172519

Joppe: ‘DVS is van mening dat er al heel wat mogelijkheden zijn voor de student om van zich te kunnen laten horen. Studenten moeten worden aangespoord om dit meer te doen. Als er inderdaad meer gebruik van de mogelijkheden wordt gemaakt dan kan dat eventueel worden uitgebouwd. Wij vinden daarnaast dat een student-lid in het CvB geen toegevoegde waarde heeft. Als die student het namelijk ergens mee eens is, zou het CvB kunnen zeggen dat alle studenten het er mee eens zijn.’

Dennis: ‘asap vindt dat er de afgelopen jaren al heel wat behaald is op het gebied van medezeggenschap, bijvoorbeeld met de komst van het instemmingsrecht op de begroting. Daarnaast heb ik zelf in de Facultaire Studentenraad ervaren dat men echt naar je luistert. Het idee van een student-lid in het CvB is niet slecht, maar daarmee geef je een signaal af aan het college dat je niet tevreden bent met de huidige gang van zaken en dat is helemaal niet het geval. Ook is er een reëel risico dat die student door het CvB te veel wordt beïnvloed en dat komt de samenwerking niet ten goede.’

Stelling 2: De RU loopt bij digitalisering achter de feiten aan
Dennis: ‘Op digitaal gebied valt er zeker nog veel te verbeteren. Digitalisering van de lesstof en nieuwe manieren van interactief onderwijs vinden wij belangrijk. asap is daarom ook blij met de komst van de RU-app.’

Isa: ‘Ook AKKUraatd is voor innovatief onderwijs en digitalisering kan altijd beter. Weblectures moeten worden aangeboden waar daar vraag naar is. Daarnaast is AKKUraatd voor open access, zodat je alle wetenschappelijke artikelen online toegankelijk zijn.’

20160517 172433Joppe: De RU heeft aardig wat mogelijkheden wat betreft digitalisering, maar er valt absoluut nog heel wat te verbeteren. Een tijdje terug was er een initiatief van universiteiten om op een platform online colleges uit te wisselen. De RU deed daar toen niet aan mee omdat het niet winstgevend en rendabel was, maar wij vinden dat de universiteit juist moet kijken naar wat profijt oplevert qua kennis en academische kennis en niet naar wat rendabel is. Dat platform zou ook met internationale universiteiten kunnen worden geregeld.’

Dennis: ‘De kwaliteit van de colleges op de RU heeft voor asap de prioriteit. Als je internationaal colleges wilt volgen, dan ga je lekker daarheen. Buitenlandse ervaring opdoen vanaf je bank, daar heb je helemaal niks aan.’

Joppe: ‘Natuurlijk heeft verbetering van ons onderwijs de hoogte prioriteit. Maar studenten de keuze te bieden om naast hun studie vakken of opleidingen digitaal te volgen, daar zie ik een meerwaarde in. Als ze dat vanaf hun bank willen doen, staan ze daar vrij in.’

Stelling 3: Het stimuleren van studentondernemerschap is een belangrijke taak van de universiteit
Joppe: ‘Het is geen kerntaak van de universiteit, maar het is wel goed als de RU de theoretische kennis wat meer praktijk geeft. De student moet de mogelijkheid hebben om zich te kunnen ontplooien op dat gebied.’   

Isa: ‘De taak van de universiteit is om de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren en niet per se ondernemerschap. Dat is iets wat juist uit intrinsieke motivatie moet komen. De universiteit mag op zich wel actief zijn in studentondernemerschap, maar het moet de eigen keuze van de student blijven.’

Dennis: ‘De universiteit moet zowel met kennis als met financiële middelen investeren in haar studenten. Als je miljoenen kunt steken in een berg met stenen in de vorm van het Berchmanianum, dan kun je ook zeker in ondernemende studenten enkele duizenden euro’s stoppen. Een klein startbudget voor deze studenten lijkt me een fantastisch plan.’

Joppe: ‘Dat vind ik een stap te ver gaan. Geld bij elkaar rapen en sponsoren zoeken moeten studenten uiteindelijk zelf doen. Je kunt wel financiële middelen gebruiken om een programma op te zetten om studenten te informeren en te stimuleren om te gaan ondernemen.’

20160517 171322Stelling 4: De universiteit moet minder geld besteden aan de culturele ontplooiing van studenten
Joppe: ‘Het is fijn als studenten tijd hebben om zich cultureel te ontplooien, maar ik zie het niet als de taak van een universiteit om allerlei faciliteiten daarvoor aan te bieden. De kerntaak van de RU is academische ontplooiing. Daarnaast is Nijmegen een van de meest culturele steden van Nederland, dus is op cultureel gebied gewoon al heel veel beschikbaar buiten de universiteit.’

Isa: ‘In Nijmegen gaat het helemaal niet over rozen op cultureel gebied. In andere steden zijn heel grote cultuurcentra bij universiteiten, maar wij hebben dat nog niet, terwijl daar wel heel veel behoefte aan is bij studenten. De universiteit mag cultuur en faciliteiten zoals repetitie- en theaterruimtes stimuleren, want ik vind dat ook cultuur bij het vormen van die academische houding hoort.’

Dennis: ‘Het studentenleven houdt niet op bij de colleges. De universiteit moet zeker niet minder geld besteden aan cultuur. De nieuwe vleugel in het Gymnasion, die zorgt voor een zaal die voor die doeleinden gebruikt kan worden, is daarom hartstikke mooi. Binnenkort komen er nieuwe fondsen vrij en daarvan kan ook zeker een deel naar culturele zaken gaan.’

Stelling 5: Het is de taak van de universiteit om studenten duurzaamheidsbesef bij te brengen
Isa: ‘Het is een taak van de universiteit om een voorbeeldfunctie in te nemen op het gebied van duurzaamheid. Het is niet per se haar taak om studenten duurzaamheidsbesef bij te brengen, want je hoopt dat dat ontstaat door die voorbeeldfunctie in te nemen. Dat doe je door afval te scheiden, maak ook alle lesstof digitaal aan te bieden.’

Joppe: ‘Wij zijn ook voor digitalisering, want minder papierverspilling is altijd fijn. Ik vind het echter niet de taak van de universiteit om duurzaamheidsbesef bij te brengen en om in duurzaamheid te gaan investeren. Het is aan studenten zelf om met een duurzaam initiatief komen, dat juichen wij dan ook toe.’

Dennis: ‘Ik sluit me aan bij Joppe. Het is niet de taak van de universiteit om duurzaamheidsbesef op te dringen. Duurzaamheid is zeker belangrijk en als studenten zelf initiatief tonen is dat heel mooi, maar duurzaamheid opdringen, dat kan averechts werken.’

Isa: Ik vind het belangrijk dat de belangen van de studenten worden behartigd. Je belast de student niet als je bijvoorbeeld elektriciteit bespaart en als de universiteit groene energie opwekt. Op de lange termijn wint de RU daar veel geld mee en dat kan weer gestopt worden in goed onderwijs. Waarom zou de universiteit daar dan niet mee aan de slag gaan?

20160517 170924Stelling van asap aan DVS: De vrije student is niet erg actief op facebook en twitter. Ook op de website verschijnen weinig nieuwe posts. DVS communiceert niet over haar werkzaamheden in de USR en is daarom niet een transparante partij.
Joppe: ‘Ik ben absoluut van mening dat er nog heel wat kan verbeteren wat betreft Facebook, Twitter en onze website. We maken daar niet genoeg gebruik van en dat wil ik ook zeker verbeteren. Ik zou dat echter niet willen koppelen aan niet transparant zijn.’

Stelling van asap aan AKKUraatd: AKKUraatd heeft 24 punten op haar verkiezingsprogramma. Dat is niet haalbaar en daarmee houdt zij de kiezer voor de gek.
Isa: ‘Ons verkiezingsprogramma is allesomvattend en inderdaad wel ambitieus. Wij willen dat de kiezer een compleet beeld heeft waar wij voor staan. Die 24 punten zijn misschien inderdaad niet allemaal haalbaar, maar veel zijn dat wel. Wij houden zeker de kiezer niet voor de gek. Met tien punten laat je juist niet zien wat je inhoudt, want er komen wel meer dan tien punten langs in een jaar in de USR.’

Stelling van AKKUraatd aan asap: Is de universiteit perfect nadat jullie deze tien punten hebben bereikt? Zo nee, waarom tonen jullie dan niet wat meer concrete ambitie in een verkiezingsprogramma?
Dennis: ‘Als het aan mij ligt, is de universiteit na volgend jaar een stuk beter, maar de RU is nooit perfect. Perfectie is wel een streven en daar gaat asap voor. asap kan niet concreter zijn dan de tien prioriteiten, want dan houden we een vijf puntenlijst over. We hebben trouwens een RU 2020 programma, waarin onze plannen voor de lange termijn staan en van waaruit we elk jaar tien punten pakken die nog niet optimaal zijn.’

Stelling van AKKUraatd aan DVS: De universiteit is meer dan goed onderwijs alleen.
Joppe: ‘De universiteit is er voor goed onderwijs, maar moet daarbij de gelegenheid scheppen voor de student om zich te kunnen ontplooien. Dat moet de student dan wel zoveel mogelijk zelf doen.’

Stelling van DVS aan AKKUraatd: Een hoogleraar is belangrijker dan een volledig ingericht cultuurcentrum.
Isa: ‘Dat is een lastige vraag, want ik vraag me dan af hoeveel studenten je blij maakt met een volledig ingericht cultuurcentrum en hoeveel studenten je blij maak met een hoogleraar. Ik vind een hoogleraar niet per se belangrijker dan een cultuurcentrum, maar ik vind een cultuurcentrum ook niet belangrijker dan een hoogleraar. Ik kan hier niet heel veel mee. Het zijn twee belangrijke punten waar we ons voor willen inzetten.

Stelling van DVS aan asap: Er moet een gekozen rector komen.
Dennis: ‘Als een rector gekozen moet worden, dan maak je er een enorm politiek spelletje van. De rector moet een sollicitatie doen en daar gaat een heel traject aan vooraf. Je moet niet willen om daar een verkiezingen aan vast te stellen.’

Joppe: ‘Vorig jaar zette asap zich als enige partij in voor een gekozen rector.’

Dennis: ‘Dat is niet iets wat nu speelt en heeft niet onze prioriteit. Het ging over een stukje meer inspraak van studenten en niet over verkiezingen.’

Hoeveel zetels denken jullie dat jullie partij gaat halen?
Isa: ‘AKKUraatd wil vier zetels, maar of we dat gaan halen weet ik niet. Het kan alle kanten op gaan en er zijn veel mogelijkheden. Over de zetelverdeling bij de andere partijen ga ik niets zeggen.’

Joppe: ‘Drie zetels zou leuk zijn voor DVS, maar we moeten wel realistisch blijven, dus we gaan voor twee. Ik denk dat de andere partijen er dan allebei drie halen.’

Dennis: ‘asap gaat voor winst. We zitten nu op vier zetels, dus we gaan voor vijf of meer.’

Wie van de drie lijsttrekkers heeft jou met hun mooie politieke praatjes overtuigd? Klik hier om je stem uit te brengen.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen