Home Opinie & AchtergrondInterview In gesprek met de lijsttrekker: asap

In gesprek met de lijsttrekker: asap

Van 2 tot 4 juni kunnen alle studenten aan de Radboud Universiteit naar de online stembus om hun vertegenwoordiging in de Universitaire Studentenraad (USR) te kiezen. In de aanloop naar deze verkiezingen spreekt ANS de lijsttrekkers van de Nijmeegse studentenpartijen over hun plannen en ideeën voor het komende academische jaar. Deze keer: Jasper van Ulsen van asap.


De nummer één op de kieslijst van studentenpartij asap is dit jaar Jasper van Ulsen. De tweedejaars bestuurskundestudent vertegenwoordigde als lid van de Jongerenraad Overijssel eerder al een groep jongeren. Nu wil hij dat in de USR opnieuw gaan doen. ‘Dit is een hele mooie manier om de stem van alle studenten te laten horen.’

Hoe ben jij betrokken geraakt in de studentenpolitiek?

‘Toen mijn broer Xander van Ulsen vorig jaar voor asap in de USR zat, kreeg ik op een hele laagdrempelige manier mee wat er allemaal binnen de universiteit speelde. In die tijd kon ik me al heel goed vinden in de visie van asap, en daarom ben ik actief lid geworden. Vanuit mijn studie bestuurskunde ben ik extra geïnteresseerd geraakt in de studentenvertegenwoordiging. Bij mijn studie kijken we naar complexe problemen in beleid. Als je nu bijvoorbeeld de coronamaatregelen neemt: de hele wereld staat op zijn kop, maar je moet tegelijkertijd wel zorgen dat onderwijs doorgang kan vinden. Bij dat soort vraagstukken moet je als USR-lid kijken hoe je het zo studentvriendelijk mogelijk kan laten verlopen. Dat vind ik heel interessant.’

Wat was voor jou de reden actief te worden bij asap, en niet bij AKKUraatd?

‘In grote lijnen willen beide partijen hetzelfde. We willen allebei kwalitatief goed onderwijs, studentenwelzijn voorop en een duurzame aanpak. Het verschil zit volgens mij in de manier waarop deze doelen worden uitgevoerd. asap is een partij die constructief en pragmatisch te werk gaat, en echt probeert concrete en haalbare doelen te stellen. Wij zijn in die zin wat realistischer dan AKKUraatd. In mijn ogen hanteert asap dus een goede manier van effectieve medezeggenschap, en dat is voor mij heel belangrijk. Daarnaast ligt er voor mij echt een kernpunt bij het feit dat wij ons profileren als partij voor de actieve student. Activiteiten die je naast je studie kan doen zijn een verrijking van je studententijd.’

‘In de praktijk heb je ook niet dat een probleem maar vanuit één invalshoek wordt bekeken.’

Hoe proberen jullie er dan te zijn voor de actieve student?

‘Voorheen hebben we op de pilot flexibel studeren ingezet , die nu weer is verlengd. Dit project maakt het mogelijk om aanpassingen te maken in je onderwijs als je dat niet kan bijwonen. Studenten die tot deze pilot zijn toegelaten maken formeel nog nergens aanspraak op. asap pleit ervoor dat er wordt vastgelegd waar studenten recht op hebben, zodat het bij elke opleiding goed kan worden uitgevoerd. Daarnaast willen we het makkelijker maken om actieve student te worden door een verhoging van de vergoeding voor studenten met een bestuurs- of medezeggenschapsfunctie. Doordat een groot aantal leden van asap ook actief is binnen hun studie- of een studentenvereniging, krijg je op dit gebied veel input als partij.’

Wat zou jij komend jaar persoonlijk graag anders willen zien?

‘Op persoonlijk gebied vind ik het aanbod van interdisciplinair onderwijs heel belangrijk. Vorig jaar heb ik de collegeserie van het Radboud Harmonic initative gevolgd. Dit was een programma waarin er tussen verschillende faculteiten werd samengewerkt om vanuit verschillende perspectieven naar de gezondheidszorg te kijken. Nu is dat een minor geworden, die ik volgend jaar wil gaan volgen. In de praktijk heb je ook niet dat een probleem maar vanuit één invalshoek wordt bekeken. Het is goed om dat tijdens je opleiding al mee te nemen. Als asap pleiten wij er daarom voor meer van dat soort interdisciplinaire onderwijsvormen aan te bieden binnen de universiteit.’  

‘We zijn het met elkaar eens dat het belangrijk is om eenheid te tonen.’

Voor welke andere zaken wil asap zich komend jaar hard gaan maken?

‘Er ligt een hele grote uitdaging bij van één van onze kernpunten: toekomstbestendig onderwijs. De afgelopen weken is de universiteit volledig gedigitaliseerd, waardoor docenten creatief na moeten denken over hoe ze het onderwijs vorm willen geven. Waar wij op dit gebied voor pleiten is blended learning. Dit houdt in dat fysiek onderwijs wordt afgewisseld met online onderwijs. Ik denk dan ook dat het belangrijk is dat als alle maatregelen het toelaten, we weer langzaam naar de universiteit toe kunnen.’

Op welke punten zie jij voor komend jaar mooie samenwerking met AKKUraatd tegemoet?

‘Ik denk dat we met name rondom de coronamaatregelen goed met elkaar in gesprek moeten gaan en aan het studentenbelang moeten denken. In het kennismakingsgesprek met Sarah Boulehoual hebben we hierover gesproken: we zijn het met elkaar eens dat het belangrijk is om eenheid te tonen. We moeten gezamenlijk kritisch zijn op het beleid dat wordt gevoerd.’

Waarom zouden Radboud-studenten hun stem op asap uit moeten brengen?

‘We proberen als partij zoveel mogelijk te luisteren naar studenten, en dat in ons verkiezingsprogramma mee te nemen. Ons programma heeft bovendien een heel haalbaar karakter; het is realistisch om in één jaar uit te voeren. Dit jaar hebben we een hele brede lijst met studenten met verschillende studieachtergronden, uiteenlopende bestuurservaringen, en ook een international. asap is een partij voor iedereen.’

Sarah Boulehoual, lijsttrekker van AKKUraatd, werd eerder al door ANS geïnterviewd.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen