Home Opinie & AchtergrondInterview ‘De medezeggenschap op de RU moet meer to the point komen’

‘De medezeggenschap op de RU moet meer to the point komen’

door Redactie

Vandaag maakte De Vrije Student (DVS) haar verkiezingslijst bekend. Tweedejaars student Filosofie aan de Radboud Universiteit Joppe Hamelijnck (20 jaar) zal dit jaar de lijst van de studentenpartij aanvoeren. Hoe wil hij de positie van DVS in de medezeggenschap veiligstellen en verbeteren?

Tekst: Tijs Sikma

Welke ervaring heb je al binnen de medezeggenschap?
‘Op de middelbare school heb ik in de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad gezeten. Ik ben door de directrice toen zelfs een aantal keren uitgenodigd om bij projecten te zitten, omdat ze daar mijn mening over wilden horen.Joppe Daarnaast heb ik in die tijd ook zelf een project gestart, Wall of fame; studenten die iets speciaals hadden gedaan, kregen een plekje op de muur.

‘Ik ben in februari van vorig jaar ingestroomd bij Filosofie op de Radboud Universiteit. Ik heb niet officieel in een raad of commissie op de universiteit gezeten tot dusver, maar ik ken wel mensen binnen de opleidingscommissies en de facultaire raden en natuurlijk van De Vrije Student. Ik heb wel met die mensen contact gehouden en weet dus wel wat er speelt op de universiteit.’

Caspar Safarlou, de lijsttrekker van De Vrije Student vorig jaar, stelde dat DVS meer van zich af zou bijten dan de andere partijen. Is dat gelukt?
‘DVS heeft wel van zich laten horen. Nu speelt er bijvoorbeeld een juridische kwestie rondom de ophoging van de BSA. Dat schiet helemaal niet op. Op dit punt heeft Safarlou gezegd “dit moet veel sneller gaan, anders zitten we hier volgend jaar nog mee”.

‘Dat wil ik ook voor komend jaar meenemen. De medezeggenschap moet meer to the point komen; de USR moet wat daadkrachtiger en concreter worden. Af en toe van je afbijten kan dan geen kwaad. Dit moet wel op een goede manier gebeuren. We gaan niet schoppen om het schoppen.’

Wat zijn de belangrijkste punten voor de komende verkiezing?
‘We zijn nog bezig met het opstellen van het programma. Twee dingen kan ik in ieder geval wel al noemen die me aan het hart gaan. Ten eerste vind ik het toegankelijk maken van het digitaal onderwijs belangrijk en wil ik kijken wat de mogelijkheden zijn van het volgen van online cursussen. Op de RU hebben we al veel mogelijkheden van online cursussen, maar dat systeem zit zo vervelend in elkaar dat het voor studenten helemaal niet toegankelijk is.

‘De universiteit is soms nog te star en te rigide. Een mooi woord daarvoor is de studentenfabriek.’

‘Een ander punt dat ik erg belangrijk vind is het flexibiliseren van het onderwijs. De universiteit is soms nog te star en te rigide. Een mooi woord daarvoor is de studentenfabriek. Ik wil me er voor inzetten dat het voor studenten makkelijker wordt om zich binnen de studie, maar ook naast de studie te ontwikkelen. Een student die zich wil inzetten in een bestuursfunctie en bepaalde vakken daardoor niet kan volgen in zijn jaar, zou wat mij betreft voor deze vakken niet hoeven te betalen. Ik ben voor het betalen per vak in plaats van per jaar.’

In welke mate is de Vrije Student ondertussen losgekomen van de jongerenpartij van de VVD?
‘We hebben tot nu toe wel een eigen stichting, maar we zijn officieel nog wel gelieerd aan de JOVD. Dit komt doordat we pas een jaar bestaan en nog een aantal zaken moeten opzetten.

‘We hebben een landelijk programma en de JOVD heeft een bijdrage geleverd aan het opstellen van dit programma. Wat de JOVD nu nog doet is dat het contact houdt met alle afdelingen van DVS en kijkt wat er nog verbeterd kan worden. Het idee is dat we volgend jaar een eigen bestuur hebben dat zich met dat soort taken gaat bezig houden. In dat opzicht is de JOVD alleen nog een financiële steun. Het doel is om over twee jaar een compleet onafhankelijke organisatie te zijn. We gaan kijken hoever we daarmee komen.

‘De achtergrond en politieke kleur van onze leden maken niet uit. Het gaat om de visie op onderwijs en die wordt bij ons breed gedeeld.’

‘Op onze lijst staan daarnaast ook mensen van bijvoorbeeld de jonge democraten. De achtergrond en politieke kleur van onze leden maken niet uit. Het gaat om de visie op onderwijs en die wordt bij ons breed gedeeld.’

Maar is het niet opmerkelijk dat bijna de helft (zeven) van de lijst van De Vrije Student bestuurlijk actief is, bijvoorbeeld doordat ze in een commissie van de JOVD zitten, of bestuurlijk actief is geweest binnen de JOVD Nijmegen?
‘We hebben gekeken naar wie het leuk vindt om dit te doen en wie zich graag voor onze punten wil inzetten. Dat daar een paar toevallig een paar JOVD’ers tussen zitten maakt volgens mij niet zoveel uit.’

Drie personen op de lijst van De Vrije Student zitten in het bestuur van JOVD Nijmegen.
‘De nummers een en twee op de lijst, die nu in het bestuur van de JOVD Nijmegen zitten, zullen zich volgend jaar volledig gaan richten op de universiteit en geen bestuursfunctie bij de JOVD meer hebben.

‘Je zou De Vrije Student een liberale studentenpartij kunnen noemen; we staan voor liberaler onderwijs.’

‘We hebben een bepaalde visie op onderwijs en je ziet dat die vaak ook terugkomt bij andere politieke standpunten. Je zou De Vrije Student een liberale studentenpartij kunnen noemen; we staan voor liberaler onderwijs. Dat komt voort uit onze standpunten over vrijheid en verantwoordelijkheid; de verantwoordelijkheid bij de student zelf leggen en ze de vrijheid geven zich te ontplooien op een manier die bij hen past.’

Safarlou nam vorig jaar nog afstand van het liberale stempel op De Vrije Student. Is jullie visie hierop veranderd?
‘We zijn mensen met verschillende identiteiten en overtuigingen, maar die wel allemaal achter bepaalde waarden staan, vrijheid en verantwoordelijkheid, die ikzelf als liberaal bestempel. Ik heb niets tegen een liberaal label hierbij. We hebben echter ook jonge socialisten die mee campagne voeren. Dit label staat los van wat we willen bereiken voor onderwijs.‘

Waarom moeten studenten op De Vrije Student stemmen?
‘We hebben een duidelijke visie op onderwijs en we zetten een coherente lijn door; we gaan voor innovatiever, vrijer en persoonlijker onderwijs. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor studenten een grote meerwaarde heeft.‘

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen