Home Opinie & AchtergrondInterview Lijsttrekkers asap en AKKUraatd in gesprek

Lijsttrekkers asap en AKKUraatd in gesprek

door Redactie

Terwijl binnen de USR momenteel meningsverschillen zijn over onderlinge samenwerking, zaten de nieuwe lijsttrekkers van de studentenfracties gemoedelijk samen aan tafel. ANS interviewde Bart Zonneveld (AKKUraatd) en Thom Teulings (asap) over hun plannen voor komend jaar.

Tekst: Irene Wilde
Foto’s: Vincent Veerbeek

Lijsttrekkersinterview 2. 350x Lijsttrekkersinterview 350x

 

 

 

         

 

 

 

Bart Zonneveld: AKKUraatd                                                      Thom Teulings: asap

Natuurkundestudent Bart Zonneveld is binnen de Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica geen onbekende. Hij deed eerder een bestuursjaar bij zijn studievereniging, bij de koepelvereniging van de faculteit en vertegenwoordigde afgelopen jaar als assessor de studentbelangen bij het faculteitsbestuur. Komend jaar zal hij zich als lijsttrekker van AKKUraatd inzetten om onder andere het onderwijs flexibeler te maken. Thom Teulings, lijsttrekker van asap, heeft op de voorgrond misschien niet zoveel ervaring als Bart, maar op de achtergrond is hij al ruim drie jaar betrokken bij asap. Na een bestuursjaar en een jaar als lid van de zogenaamde ‘schaduwfractie’, wil hij zijn betrokkenheid bij asap komend jaar vergroten door namens de fractie deel uit te maken van de Universitaire Studentenraad (USR). ANS sprak de twee ambitieuze studenten over de plannen voor het komende jaar, en de overeenkomsten en verschillen tussen te twee partijen. ‘Ik denk dat we elkaar goed kunnen aanvullen en tegelijkertijd kritisch op elkaar kunnen zijn.’

Waarom hebben jullie juist voor AKKUraatd of asap gekozen?
Bart: ‘In mijn jaar als assessor heb ik veel contact gehad met de USR en ben ik met beide partijen in aanraking gekomen. Wat mij bij AKKUraatd heel erg aanspreekt, is dat het een grote fractie is waar daardoor alle verschillende geluiden in meegenomen worden.’
Thom: ‘Ik ben via een studiegenootje bij asap terecht gekomen, en ik was meteen erg te spreken over de manier waarop de partij medezeggenschap invult. Het duidelijke en open karakter waarmee asap ook studenten proberen te bereiken die geen lid zijn van de partij, leidt tot veel nieuwe ideeën en inzichten.’

Waar gaan jullie je komend jaar voor inzetten?
Thom: ‘Wat je in onze Tienpuntenlijst ziet, is dat een deel hele concrete plannen zijn en een ander deel juist ideeën zijn voor op langere termijn. Zo willen we op de langere termijn bijvoorbeeld de verschoolsing binnen de universiteit aanpakken. Je ziet namelijk dat studenten die naast hun studie iets willen doen, nog te vaak tegen regeltjes aanlopen waardoor het moeilijk is om die twee dingen te combineren.’ 
Bart: ‘Dit is ook een van onze belangrijke punten. AKKUraatd kent vier pijlers en een van die pijlers is ‘studentenleven voor iedereen’. Wij willen graag aandacht besteden aan studenten die naast hun studie moeten werken om hun collegegeld te kunnen betalen, of die als mantelzorger actief zijn. Daarom willen wij komend jaar het traject inzetten dat mogelijk maakt dat studenten per studiepunt betalen.’

 

‘Soms heb je in plannen net een andere focus.’

 

Hebben jullie ook persoonlijke doelen die jullie komend jaar willen behalen?
Thom: ‘Ja, dat ligt eigenlijk in lijn met asap en dat is het ruimte geven aan studenten om zich persoonlijk te ontwikkelen. Ik heb zelf vaak gemerkt dat je, zodra je je niet precies aan het studieprogramma houdt, tegen regels aanloopt. Het zou voor studenten makkelijker moeten worden om bijvoorbeeld vakken op een andere faculteit te volgen.’ 
Bart: ‘Het flexibel studeren gaat mij ook erg aan het hart omdat je merkt dat er nu veel studenten zijn die betalen voor iets dat ze niet gebruiken, terwijl het onderwijs al zo duur is zonder basisbeurs. Daarnaast vind ik duurzaamheid erg belangrijk. Ik zou graag zien dat de universiteit veel groener wordt en dat er buitenwerkplekken met stopcontacten komen.’

De standpunten van AKKUraatd en asap overlappen op best veel punten. Hoe zien jullie die samenwerking in de USR voor je?
Bart: ‘Je ziet inderdaad dat onze plannen grofweg overeenkomen. Dit is ook logisch want beide partijen zitten in de USR om studentenbelangen te vertegenwoordigen, en die zijn over het algemeen wel gelijk. Ik denk dat we elkaar goed kunnen aanvullen en tegelijkertijd kritisch op elkaar kunnen zijn.’ 
Thom: ‘Zoals je merkt zijn het vooral nuanceverschillen. De doelstelling van asap is om vanuit het constructieve naar samenwerking te zoeken en samen aan tafel te gaan zitten.’ 
Bart: ‘Tegelijkertijd denken wij als AKKUraatd wel dat het mogelijk moet zijn om als fractie een eigen project uit te voeren en zou je eigen idealen na te streven. Soms heb je in plannen namelijk net een andere focus.’

Op dit moment is er wat onenigheid tussen de fracties en neemt AKKUraatd niet langer deel aan de interne samenwerking binnen de USR. Hoe kijken jullie hier tegenaan?
Bart: ‘Er is iets misgegaan tussen de veertien leden van de USR waardoor het vertrouwen aan beide kanten is afgebrokkeld en dat is nooit meer goed hersteld. Dat is treurig, je ziet ook dat het persoonlijk veel met mensen doet. Thom en ik hebben hier al even contact over gehad, en hebben wel afgesproken van ‘hee, dit is niet hoe wij het gaan doen’.
Thom: ‘Daar kan ik me voor een groot deel in vinden ja. Ik heb er vertrouwen in dat wij komend jaar goed kunnen samenwerken. Als asap zullen wij die samenwerking wel altijd bewust opzoeken en nastreven.’

 

‘Ik heb er vertrouwen in dat wij komend jaar goed kunnen samenwerken.’

 

Zijn er verder dingen die jullie komend jaar anders willen doen?
Bart: ‘Het mooie van AKKUraatd is dat het een partij is die wordt gedreven door idealisme, maar ik vind dat het realisme soms iets te veel uit het oog wordt verloren. Gelijk hebben en gelijk krijgen is helaas iets anders, dus ik denk dat het ook erg belangrijk is om bij ieder punt goed te kijken wat het juiste moment is en wie de juiste personen zijn om dit voor elkaar te krijgen.’
Thom: ‘Die slag naar het realisme is juist iets wat je bij asap al jaren terugziet. Het werken vanuit heldere doelen en eindpunten. ‘Over de fractie van dit jaar ben ik eigenlijk heel tevreden en er zijn niet echt dingen die ik anders zou doen. Het enige waar nog wel verbetering in zit, is de communicatie naar de student. Het laten zien waar we mee bezig zijn en hoe de belangen van studenten daarin vertegenwoordigd worden.’

Tot slot: waarom moeten mensen op asap of AKKUraatd stemmen?
Bart: ‘Aan de ene kant hebben wij idealen, maar aan de andere kant kunnen we ook laten zien dat wij in de loop van de jaren veel bereikt hebben. Dat komt door de manier waarop wij werken met een grote fractie gekoppeld aan een vakbond. We hebben veel mensen die zich betrokken voelen bij de partij en daardoor weten wij veel te bereiken. Ik denk dat dat de belangrijkste reden is om op AKKUraatd te stemmen.’ 
Thom: ‘asap heeft voor komend jaar heldere en concrete doelstellingen. Het stelsel van de USR met acht gekozen leden en zes koepellleden vraagt om samenwerking en het creeëren van draagvlak om voor studenten veel te kunnen bereiken. Ik nodig daarom iedereen uit om op een krachtige medezeggenschap te stemmen en hun stem aan asap te geven.’

gesprek 750x

 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen