Home Opinie & AchtergrondInterview Linkse indoctrinatie op de Radboud Universiteit

Linkse indoctrinatie op de Radboud Universiteit

door Redactie

Vorige week gaf Yernaz Ramautarsing de lustrumlezing van de Nijmeegse Studenten Honoursvereniging (NSHV) over Ayn Rand, de grondlegger van het objectivisme, en de Islamitische Staat. Ramautarsing is student Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en oprichter van de Facebook-pagina Linkse indoctrinatie op mijn universiteit. Op deze pagina, met bijna drieduizend likes, geven studenten en medewerkers melding als er volgens hen op hun universiteit sprake is van linkse indoctrinatie. Hoe worden studenten volgens Ramautarsing met het linkse gedachtengoed in Nederland, en specifiek op de RU, geïndoctrineerd?

Wat bedoel je met de linkse indoctrinatie op de universiteit?
‘Met linkse indoctrinatie op de universiteit bedoel ik het in een enorme meerderheid aanwezig zijn van linkse docenten en links curriculum op de universiteit. Daarbij is in bepaalde mate sprake van onvrijwilligheid. De overheid heeft in Nederland nagenoeg het monopolie op onderwijs. Je hebt een paar private scholen, maar die zijn heel duur. Bovendien heb je een leerplicht en is het de norm om naar een overheidsschool te gaan. Je kunt in Nederland bijna geen master halen zonder naar een door de overheid gesubsidieerde universiteit te gaan.’

Wat bedoel je precies met ‘links’ als je het hebt over linkse indoctrinatie? Is de links-rechts scheiding niet achterhaald?
‘Sommigen beweren dat de links-rechts scheiding voorbij is. Daar ben ik het niet mee eens. Links is het aanhangen van de staatsreligie: denken dat we via de staat alle problemen kunnen oplossen en dat propageren. Elementen die hier vaak bij horen zijn het verheerlijken van het marxisme, antiamerikanisme en anti-Israëlstandpunten. Ik geef toe dat de definitie van politiek links soms bestaat uit een lappendeken aan elementen, maar deze dingen worden wel exclusief aan de linkerkant gevonden. De norm van links is dat moraliteit gelijk staat aan altruïsme. Ideeën dat het westen te machtig is, dat we onze planeet schade aandoen, dat ontwikkelingssamenwerking goed is, vallen hier allemaal onder.’

YernazAls je zegt dat Nederlandse universiteiten links zijn, bedoel je dan dat ze links zijn in verhouding met de Nederlandse bevolking of dat ze alleen te links zijn naar jouw mening?
‘Een universiteit moet geen afspiegeling zijn van de bevolking. Het is alleen verkeerd dat wordt beweerd dat Nederlandse universiteiten neutraal zijn, terwijl dit niet het geval is.’

Wat zijn volgens jou voorbeelden van linkse indoctrinatie op de Radboud Universiteit?
‘Een voorbeeld daarvan is dat de Radboud Universiteit (RU) openlijk vluchtelingen helpt en het helpen van vluchtelingen stimuleert. Vleesvrije maandag is een ander heel expliciet voorbeeld. Dat eetgedrag van studenten wordt gepolitiseerd, komt uit de linkse hoek. Hierbij is niet per se sprake van indoctrinatie, maar dat vegetarisch eten wordt gestimuleerd is daar wel een voortzetting van. Daarnaast zijn het curriculum en de docenten op de RU erg links. Wij krijgen daar op onze Facebook-pagina veel klachten over. Ten slotte kunnen linkse studenten op de RU vaak allerlei gekke dingen doen en wordt hen daarbij niets in de weg gelegd, zoals bij de inname van een universiteitsgebouw door Nieuwe Universiteit Nijmegen.’ 

Maar De Nieuwe Universiteit Nijmegen is door de RU zelf uiteindelijk weggestuurd.
‘Hoe lang heeft dat geduurd? Als de ruimte door PVV’ers was bezet, zou het echt veel eerder zijn ontruimd. Het idee dat rechtse studenten hetzelfde kunnen maken als linkse studenten, lijkt mij een fabel. Dat is ook heel logisch. Ze krijgen die ruimte omdat de huidige docenten de krakers waren van vroeger. Op deze manier houdt dit zichzelf in stand. De huidige docenten indoctrineren de nieuwe docenten.’

Is wetenschap niet altijd indirect politiek gekleurd? Gaat elke wetenschapper niet uit van bepaalde aannames die gevolgen hebben over hoe we kijken naar de sociale werkelijkheid?
‘Je kunt concluderen dat politiek neutraal onderwijs op een universiteit onmogelijk is, maar het probleem is dat universiteiten beweren wel neutraal te zijn. Docenten op Nederlandse universiteiten maken niet alleen vaak zijdelingse linkse opmerkingen tijdens hun colleges, bijvoorbeeld over Geert Wilders; links gedachtegoed wordt verwerkt in de lesstof. Neomarxisten domineren het curriculum. Columnist Meindert Fennema schreef in 2013 bijvoorbeeld dat het tot voor kort onmogelijk was om als docent politicologie op de UvA aangenomen te worden als je niet lid bent van de PvdA.’

Denk je werkelijk dat Nederlandse universiteiten docenten selecteren op basis van politieke voorkeur in plaats van bijvoorbeeld de onderwijskwaliteiten?
‘Twee factoren spelen hierbij een rol. Binnen een universiteit zal eerder iemand worden aangenomen die overeenkomt met de cultuur van de universiteit. Politieke voorkeur speelt hierbij een rol. Ten tweede zal een PVV’er zich minder snel voor een beroep in het onderwijs kiezen. In die zin vindt er als het ware al een soort voorselectie plaats. Dat is helemaal niet raar, maar durf dan ook gewoon te zeggen: “Universiteiten zijn links”. Het probleem is alleen dat universiteiten wel van gemeenschapsgeld bekostigd worden.’

yernazHoe zou je linkse indoctrinatie op universiteiten dan moeten tegengaan?
‘Ten eerste zou je alle universiteiten kunnen privatiseren. Daar ben ik zelf voorstander van, maar dat zal echter nooit gebeuren Ten tweede zou de overheid commissies in het leven kunnen roepen om dit te onderzoeken, bijvoorbeeld een parlementaire enquête waarin het curriculum wordt doorgenomen.’

Maar dan krijgt de overheid toch juist een nog grotere invloed op onderwijsgebied, terwijl dit volgens jou bij uitstek links is?
‘Dat is inderdaad een probleem. Ik denk echter dat het beter is als alle politieke partijen hierover kunnen meepraten, dan dat we doen alsof niemand meepraat, terwijl bijna iedereen die erover meepraat links is. Waarschijnlijk zal de inmenging van de overheid dan wel gebalanceerder zijn. Private scholen meer ruimte geven is ook een optie.’

Hoe zou een onderzoek naar linkse indoctrinatie eruit moeten zien? Moet iemand in de colleges van een docent gaan zitten en gaan turven wanneer de docent een linkse opmerking maakt?
‘Ik snap de moeilijkheden. Het onderzoeken van welke politieke partijen docenten lid zijn, is waarschijnlijk ook niet gemakkelijk vanwege de bescherming van privacy. Je kunt echter wel een oproep naar het vermelden ervan doen. Je zou daarnaast kunnen kijken naar de hoeveelheid schrijvers die binnen het curriculum uitgesproken marxisten zijn en je zou getuigenissen van studenten bij een dergelijk onderzoek kunnen opnemen.’

Zijn studenten, docenten en intellectuelen niet altijd iets linkser en idealistischer?
‘Wat betreft studenten ben ik het niet met je eens. Docenten zullen wel altijd waarschijnlijk iets linkser zijn, omdat ze eerder geneigd zijn voor de overheid te werken. Een docent zal bijvoorbeeld niet snel zeggen “privatiseer mijn baan”.’

Twee jaar geleden stuurde toenmalig masterstudent Politicologie Willem van Sermondt een ingezonden stuk in, waarin hij stelt dat de bewering van linkse indoctrinatie van Ramautarsing onzin is. 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen