Home Opinie & AchtergrondInterview Studeren op maat

Studeren op maat

door Redactie

Eind april leverde De Vrije Student (DVS) haar kieslijst in, waar de naam van Rowin Jansen bovenaan stond. Hoe gaat hij de kar van zijn partij trekken tijdens de verkiezingen?

Tekst: Tom Plaum

Als laatste van de huidige USR-partijen maakte DVS haar lijst bekend, waarmee ze de studentenverkiezingen ingaan. Rowin Jansen voert deze lijst aan. Jansen volgt twee opleidingen, namelijk Geschiedenis en Rechten. Daarnaast is hij de vicevoorzitter van de Nijmeegse Juridische Honoursvereniging Semper Lex, de studievereniging van studenten van het Honoursprogramma aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Ervaring binnen de medezeggenschap heeft Jansen niet, maar hij is wel vaak gevraagd door docenten om deel uit te maken van evaluatiecommissies. ANS sprak de kersverse lijsttrekker van DVS over de plannen van zijn partij voor de aankomende studentenverkiezingen. ‘We vinden het belangrijk dat er maatwerk komt voor iedere individuele student op de universiteit.’

Rowin JansenHoe ben je bij DVS terecht gekomen?
‘Afgelopen jaren ben ik vaak aanwezig geweest bij vergaderingen en lezingen over het hoger onderwijs. Daar heb ik gezien hoe belangrijk het is dat studenten een stem hebben in de organisatie van het onderwijs. Na een lezing kwam ik op een borrel in de stad verschillende studenten tegen, die per toeval in het bestuur van DVS zaten. Na een gesprek over onze studies, politiek in het algemeen en medezeggenschap op de universiteit in het bijzonder, werd mijn interesse gewekt voor de partij. Via hen ben ik bij DVS actief geworden. De afgelopen maanden werkte ik vooral mee op de achtergrond, in vergaderingen waarin wordt nagedacht over het onderwijsprogramma en de medezeggenschap.

‘Tijdens het volgen van twee studies heb ik om me heen gezien dat studenten die hetzelfde doen of op een andere manier buiten de vaste kaders treden tegen verschillende problemen aan lopen. Daarbij moet je denken aan tentamenperioden die niet overeenkomen of collegetijden die niet uniform zijn. Dat heeft mij ertoe gebracht dat ik ging nadenken over het onderwijs en ben ik er echt betrokken bij geraakt. Dit was voor mij het punt waarop ik wist dat er verandering moest komen.’

‘Ik kan me voorstellen dat bij bepaalde vakken het gewenst is om een aanwezigheidsplicht te hebben.’

Wat wil je verbeteren als je zelf in de USR zit?
‘Allereerst vind ik het heel belangrijk dat er wordt gekeken naar de aanwezigheidsplicht op de universiteit. Daar kan nog veel worden verbeterd. Ik denk dat het verstandig is om de plicht goed te evalueren. Je moet ervoor zorgen dat de werkgroepen die je verplicht stelt wel een meerwaarde moeten hebben voor het onderwijs. Ik sta dan ook voor een soepelere aanwezigheidsplicht. Het kan niet zo zijn dat de plicht ertoe leidt dat je geen recht meer hebt om het tentamen te maken. Je zou ook aan een opschaling van sancties kunnen denken, dat je bijvoorbeeld bij twee keer afwezig zijn een vervangende opdracht moet maken. 

‘Ik kan me voorstellen dat bij bepaalde vakken het gewenst is om een aanwezigheidsplicht te hebben. Ik begrijp dat je in sommige gevallen de plicht eist, maar als een opleiding de plicht instelt, dan moet deze zich er wel bewust van zijn dat het een zware last kan zijn voor de student. Zorg er dan ook voor dat je de aanwezigheidsplicht goed kan uitleggen aan de studenten.’

Jullie willen dus sleutelen aan de aanwezigheidsplicht. Zijn er andere zaken die beter kunnen worden geregeld?
‘Zeker. In de afgelopen jaren is er ingezet op digitalisering van de studies, maar dit komt niet terug bij alle opleidingen. Digitalisering kan nog breder worden getrokken. Daarbij moet je denken aan het vaker online zetten van hoorcolleges en het digitaal maken van readers. Op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid werd er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van online onderwijs. Daar werden colleges opgenomen en kennisclips gemaakt. Die clips hebben een bijzondere toegevoegde waarde, die je de komende jaren kan gebruiken in het onderwijs.’

Zijn er nog meer hoofdthema’s waar DVS zich echt hard voor wil maken?
‘We vinden het belangrijk dat er maatwerk komt voor iedere individuele student op de universiteit. Dat uit zich op verschillende manieren, waar digitalisering en de soepelere aanwezigheidsplicht twee aspecten van zijn. Je moet de studenten de mogelijkheid geven om hun studentenleven flexibeler in te richten. Dan denk ik aan topsporters en studentbestuurders, maar ook aan ondernemers, vrijwilligers en mantelzorgers. Deze studenten komen wel eens in de knoop met het strikte regime van de universiteit. Ik denk dat het heel belangrijk is voor hen om meer mogelijkheden te krijgen om hun activiteiten voort te zetten.’

‘We zijn niet bang om de confrontatie aan te gaan in de USR.’

Deze punten worden ook door de andere studentenpartijen aangehaald. In welk opzicht wil DVS zich meer onderscheiden ten opzichte van AKKUraatd en asap?
‘Wij zetten nog meer in op het individu en we kijken naar alle omstandigheden waarin de student leeft. We zetten in op een studiecoach die samen met een student een plan gaat maken om alles uit zijn studie te halen. Het is daarnaast de bedoeling dat ouderejaarsstudenten ingesteld kunnen worden als studentenmentoren om de studiecoaches waar nodig te ontlasten en de eerstejaars studenten wegwijs te maken.’

Wat vind je eigenlijk van AKKUraatd en asap?
‘Zeker asap heeft de laatste jaren een aantal standpunten van ons overgenomen met betrekking tot de vrijheid van de studenten. Daarin nemen ze wel een middenpositie in. Ik vind dat we een stapje verder moeten gaan en ons nog meer moeten inzetten op het individu, om het maximale uit de studententijd van dat individu halen. Daarin gaan wij verder dan asap en AKKUraatd. In die zin zijn we de kuitenbijters die kritisch durven te zijn. We zijn niet bang om de confrontatie aan te gaan in de USR. Ik hoop dat ik dat volgend jaar ook mag gaan doen.’

Op dit moment heeft DVS één zetel in de USR, hoe wil je ervoor zorgen dat de zetel wordt behouden of dat de partij zelfs twee zetels gaat halen?
‘Het doel is natuurlijk om twee zetels te bemachtigen. Of we die gaan halen hangt net als bij de andere partijen af van een goede verkiezing, waarin je duidelijk uitlegt wat je standpunten zijn en wat je wil bereiken op deze universiteit. Ik denk dat we met zijn allen moeten zorgen dat zoveel mogelijk studenten naar de stembus gaan en dat ze voor de medezeggenschap stemmen.’

Waarom zouden deze studenten op DVS moeten stemmen?
‘Je moet op DVS stemmen omdat er meer maatwerk wordt geregeld en omdat het geld dat vrijkomt door de invoering van het leenstelsel wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Dat geld moeten we investeren in meer online colleges, een soepelere aanwezigheidsplicht en kleinere werkgroepen. Deze maatregelen kosten geld, maar komen wel de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Dat is voor iedere student aan de RU een meerwaarde.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen