Home Opinie & AchtergrondInterview Tegen het centralisme

Tegen het centralisme

door Redactie

Bij het officieel bekend maken van de verkiesbare studenten voor de verkiezingen voor de USR prijkte de naam van Faculteitsbelangen onderaan de lijst. Wat voor partij is Faculteitsbelangen en wat wil de kersverse studentenpartij bereiken?

Tekst: Tom Plaum
Foto: Faculteitsbelangen

Voor het eerst sinds tijden strijden vier partijen voor de acht verkiesbare zetels in de Universitaire Studentenraad (USR). AKKUraatd, asap en De Vrije Student zijn inmiddels bekend op de campus, maar nieuw op het verkiezingstoneel is Faculteitsbelangen. Initiatiefnemer van deze partij is Beate Stevens. Stevens studeert Science en Natuurkunde en is algemeen lid van de Facultaire Studentenraad voor de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI). Daarnaast is ze onder meer actief bij Olympus, de koepelvereniging van alle studieverenigingen van de bètafaculteit. Deze ervaring heeft haar geholpen om Faculteitsbelangen op poten te zetten. Hoe wil zij als lijsttrekker van de nieuwe partij de studentenverkiezingen ingaan? ‘Wij proberen ons te onderscheiden, doordat we meer rekening willen houden met individuele faculteiten.’

Faculteitsbelangen

Hoe is Faculteitsbelangen ontstaan?
‘De partij is ontstaan nadat uit verschillende gelederen van de FNWI, de faculteit waar alle kandidaten op zitten, onvrede naar buiten kwam. Nu ik dit jaar zelf als algemeen lid in de FSR zit van de FNWI merk ik de problemen ook van heel dichtbij. Regelmatig heb ik mij afgevraagd waarom bepaalde problemen niet anders opgelost konden worden. Besluiten die op centraal niveau gemaakt zijn, hebben meerdere keren grote uitwerkingen binnen onze faculteit gehad.

‘Op een gegeven moment heb ik toen samen met wat anderen voor de grap het idee geopperd om een eigen partij op te richten. Toen ik naderhand van steeds meer mensen hoorde dat ze dit een goed idee vonden heb ik dit plan serieus doorgezet. Ik ben toen gaan zoeken naar mensen die mij wilden helpen bij het oprichten van deze partij. Naast de mensen op de lijst hebben we ook veel hulp van andere mensen gekregen om een duidelijker beeld te krijgen van wat ons motiveert en wat de belangrijkste punten zijn om dit te doen. Zo zal er deze week ook een Facebookpagina verschijnen.’ 

Wat is het doel van de partij?
‘Zoals de naam al doet vermoeden zijn wij een partij met als een van de belangrijkste aspecten dat we opkomen voor de faculteiten. Iedere faculteit heeft zijn eigen identiteit, vooral in hoe dingen worden georganiseerd en geregeld. De laatste jaren hebben wij op de FNWI gemerkt dat door centralisatie een groot deel van onze goed georganiseerde systemen zijn vervangen waardoor studenten er op achteruit zijn gegaan. De meest bekende voorbeelden zijn het printsysteem Peage en het opnemen van hoorcolleges met weblectures. Deze technieken hebben goed functionerende systemen op onze faculteit vervangen, wat vaak frustratie bij studenten opleverde. Wij zijn in essentie niet tegen centralisatie, maar alleen als iedereen er ook op vooruit gaat en het op een goede manier gebeurt. Hierbij is het van belang dat er goed geluisterd wordt door de USR naar de medezeggenschap op de verschillende faculteiten, zowel FSR als Opleidingscommissie, want hier moet het beleid uiteindelijk uitgevoerd worden.’

‘Ik ben van mening dat de USR moet bestaan uit tenminste één student van iedere faculteit.’

Jullie willen de belangen van de faculteiten behartigen, maar kan dat wel als jullie alleen maar kandidaten van de FNWI hebben?
‘Om dit te bereiken speelt communicatie een centrale rol. Wij willen het gesprek aangaan met de verschillende medezeggenschapsorganen van de universiteit, hierbij zijn wij zeker van plan om de belangen van alle faculteiten te behartigen. Een van onze standpunten is namelijk om meer overleg te hebben met de verschillende faculteiten, ook naast FNWI. Daarnaast kun je de vraag ook omdraaien, de belangen van het FNWI worden nauwelijks op andere lijsten behartigd, er is namelijk maar één bèta op een plaats waar hij mogelijk verkozen kan worden. Ik ben van mening dat de USR moet bestaan uit tenminste één student van iedere faculteit om zo de belangen van de faculteiten goed te kunnen behartigen.’

Hoe realistisch is het om een zetel te halen bij de aankomende verkiezingen?
‘Opvallend is dat afgelopen jaar meer dan 10 procent van de uitgebrachte stemmen op de USR blanco was, dit is meer dan de kiesdeler dus we hopen voor een deel ook de blanco stemmers te bereiken. Wij gaan ons uiterste best doen om deze verkiezingen een zetel te halen. Doordat de partij nog vrij jong is en opgericht is vanuit de FNWI komen nu alle kandidaten van deze faculteit. Hier kunnen wij dus nu het makkelijkst persoonlijk campagne voeren, dat betekent echter niet dat wij op andere faculteiten geen campagne zullen voeren. Ook maken wij natuurlijk gebruik van social media, wat het makkelijker maakt om grote groepen mensen te bereiken. Als we deze verkiezing een zetel halen is dat een mooi begin voor de partij en kunnen we vervolgens onze connecties ook makkelijk uitbreiden naar anderen faculteiten. Hier was de partij nu echter nog iets te jong voor.’

In welk opzicht verschilt Faculteitsbelangen van de andere partijen, afgezien van het feit dat jullie opkomen voor de belangen van de faculteit?
‘Wij proberen ons te onderscheiden doordat we meer rekening willen houden met individuele faculteiten. Wij willen graag de inspraak tussen de verschillende medezeggenschapsniveaus bevorderen. Daarnaast hopen wij als beginnende partij nieuwe en frisse ideeën binnen de medezeggenschap te brengen. Onder meer de informatievoorziening vanuit de universiteit naar studenten toe mag nog flink worden verbeterd.’

‘De huidige partijen hebben nauwelijks aandacht voor de faculteiten.’

Waarom doen de huidige partijen te weinig met de belangen van de faculteiten?
‘De huidige partijen hebben nauwelijks aandacht voor de faculteiten en de problemen en onvrede die er leeft. Hierin is de USR afgelopen jaar vaak tekort gekomen. Onder studenten op de FNWI leeft echt het idee dat de USR besluiten neemt zonder dat ze kijken naar hoe dingen geregeld en georganiseerd worden op de faculteiten. Wij willen laten zien dat er wel degelijk naar de faculteiten wordt geluisterd en dat ze serieus worden genomen.’

Waarom moet de student op Faculteitsbelangen stemmen?
‘Studenten moeten op Faculteitsbelangen stemmen als ze graag willen dat de identiteit en gebruiken van hun faculteit behouden blijven. Als ze willen dat er goed overleg met faculteiten plaatsvindt en dat er niet gecentraliseerd wordt om te centraliseren, maar dat de wensen van faculteiten hierin serieus worden genomen. Ze moeten op ons stemmen als ze willen dat er meer overleg komt tussen de verschillende lagen van de medezeggenschap en dat niet alles langs elkaar heen werkt.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen