Home Opinie & AchtergrondAchtergrond Je Goed Recht: Boontje komt om zijn loontje?

Je Goed Recht: Boontje komt om zijn loontje?

door Marjolein Meijer

Van huisjesmelkers tot illegaal downloaden en van stagevergoedingen tot DUO. Studenten komen het recht overal tegen. Op ANS-Online geeft Rechtswinkel Nijmegen-Oost maandelijks uitleg over juridische zaken waar studenten mee te maken krijgen. Dit keer: wilsgebrek na foute informatie te hebben ontvangen bij een koopovereenkomst.


Het lijkt zo gemakkelijk om bij de tweedehandsverkoop van een auto de kilometerstand wat achteruit te draaien, om bij de verkoop van studieboeken niet te benoemen om welke druk het gaat of om wat extra werkervaring, cursussen of opleidingen op je cv te zetten voordat je gaat solliciteren. In al deze gevallen sluit je een overeenkomst, maar beschikt één van de partijen daarbij over verkeerde informatie. Dat kan ertoe leiden dat je een slechte auto of een verkeerd boek koopt, of dat de werkgever iemand door misleiding aanneemt voor een baan waarvoor hij eigenlijk niet geschikt is. Is dat dan een gevalletje botte pech of kun je onder de overeenkomst uitkomen?  

Een wilsgebrek: wat is dat?

In alle hiervoor genoemde gevallen sluit je een overeenkomst. Je wilt de koop sluiten of een arbeidsovereenkomst aangaan en bereikt daarover overeenstemming. In elk voorbeeld is één van de partijen op het verkeerde been gezet door onjuiste informatie. Gelukkig kan de benadeelde partij hier wat aan doen door bijvoorbeeld een beroep doen op een zogeheten wilsgebrek. Er is dan wel sprake van een wil tot het aangaan van de overeenkomst, maar deze is beïnvloed of gebrekkig. De wet onderscheidt vier wilsgebreken: bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden en dwaling. Bedrog en dwaling beschermen de benadeelde tegen een overeenkomst die is gesloten op basis van onjuiste informatie.

Bij bedrog heeft iemand een ander opzettelijk aangespoord om een onjuiste mededeling te doen of zelf opzettelijk iets verzwegen wat wel medegedeeld had moeten worden. Bij dwaling is er – soms onopzettelijk – een overeenkomst tot stand gekomen op basis van verkeerde informatie. Wanneer de partijen beiden de juiste informatie hadden gehad, was de overeenkomst niet gesloten. Daarbij moet je denken aan foutieve mededelingen of het achterwege laten van belangrijke informatie. Wanneer de koper van de auto had geweten dat de kilometerstand omlaag was gezet, had hij waarschijnlijk de auto niet willen kopen. Ook had de koper van het studieboek het boek niet gekocht als hij wist dat het om de tweede druk in plaats van de derde druk ging. De werkgever had niet de werknemer aangenomen die opzettelijk verkeerde dingen op zijn cv had neergezet, terwijl de werkgever met de verkeerde kennis dit wel had gedaan.

Om je te kunnen beroepen op dwaling, moet je voldoende onderzoek hebben gedaan voordat je de overeenkomst sluit. Wanneer de koper al heeft betaald voor het boek, maar er pas daarna achter komt dat het om de verkeerde druk gaat, is het van belang dat de koper voldoende voorafgaand onderzoek heeft gedaan. Heeft hij te weinig voorafgaand onderzoek gedaan, dan komt het wilsgebrek voor rekening van de koper. Je had in deze situatie kunnen vragen om welke druk het ging of dit gelijk bij het aannemen van het boek kunnen nagaan. Hoe ver deze onderzoeksplicht precies strekt, hangt af van de omstandigheden van het geval en kan dus per situatie verschillen.

Wat is het gevolg van een beroep op een wilsgebrek?

Op het moment dat er sprake is van een wilsgebrek heeft dit tot gevolg dat de overeenkomst ongeldig kan worden verklaard. Dit wil zeggen dat er in zo’n geval vanuit wordt gegaan dat de overeenkomst niet tot stand is gekomen, omdat er bij de totstandkoming iets mis is gegaan. Wanneer de werkgever er bijvoorbeeld achter komt dat de werknemer foutieve informatie op zijn cv heeft staan, nadat hij de werknemer al in dienst heeft genomen, dan kan een geslaagd beroep op een wilsgebrek tot gevolg hebben dat de overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan. De werkgever kan in dat geval de werknemer ontslaan.

Samenvattend

Wanneer je een overeenkomst aangaat waarvan achteraf blijkt dat deze op basis van -opzettelijk- foutieve of verzwegen informatie is gesloten, kan een beroep op een wilsgebrek uitkomst bieden. De overeenkomst kan dan ongeldig worden verklaard. Heb je geen of te weinig onderzoek gedaan en had je door onderzoek te doen de fout kunnen ontdekken? Helaas, in dat geval heb je botte pech.

Voor gratis advies bij wilsgebrek bij een overeenkomst of andere juridische kwesties, kun je terecht bij Rechtswinkel Nijmegen-Oost.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen