Home Artikelen [Ingezonden]: Mismanagement op de managementfaculteit: Red de student!

[Ingezonden]: Mismanagement op de managementfaculteit: Red de student!

De Faculteit der Managementwetenschappen zit in financieel zwaar weer. Daardoor wordt flink bezuinigd, zonder dat studenten daarbij betrokken worden. En dat terwijl juist studenten de dupe worden van de verminderde onderwijskwaliteit. Studentenvakbond AKKU roept de Radboud Universiteit op om studenten bij de bezuinigingen te betrekken en de faculteit financieel te ondersteunen.

Probleemschets

Afgelopen september kwam het nieuws naar buiten: er werd een miljoenentekort bij de faculteit geconstateerd. Student-assistenten werden ontslagen, er kwam een vacaturestop en niet-noodzakelijke uitgaven werden beperkt. Sindsdien is de berichtgeving omtrent het tekort schaars gebleven, terwijl de bezuinigingen gestaag doorgaan: door het wegvallen van student-assistenten en de vacaturestop zijn er te weinig fte’s beschikbaar om het onderwijsaanbod op peil te houden. Daardoor worden keuzevakken geschrapt, verplichte vakken heringedeeld en studieprogramma’s opgeschud.

Geldstromen

Studentenvakbond AKKU vreest voor een teloorgang van de kwaliteit van onderwijs op de managementfaculteit. Om te voorkomen dat studenten de dupe blijven, pleiten wij voor het toevoegen van extra geldstromen vanuit universiteitsniveau om de tekorten op te vangen. Niet alleen hebben studenten recht op het onderwijs dat hen beloofd is, ook zullen extra geldstromen de werkdruk van docenten sterk verminderen. Dit heeft op haar beurt weer een positief effect op de onderwijskwaliteit, de instroom van studenten en de (sociale) veiligheid op de faculteit.

Invloed medezeggenschap

De gevolgen van de bezuinigingen zullen voornamelijk vanaf volgend collegejaar voelbaar zijn voor studenten. Echter wordt er nu al over besloten, zonder dat studenten voldoende betrokken worden. Zo wordt de medezeggenschap bij het schrappen van keuzevakken onvoldoende op de hoogte gehouden, waardoor zij in haar adviesrecht beperkt wordt. Concreet betekent dit dat er besluiten over, en niet met studenten gemaakt worden. Terwijl juist studenten van de maatregelen de dupe worden.

Transparantie

Niet alleen wordt de medezeggenschap onvoldoende geraadpleegd, ook is de besluitvorming voor de rest van de studenten moeilijk te volgen. Zo is ervoor gekozen de facultaire gezamenlijke vergadering (vergadering van medezeggenschappers en het faculteitsbestuur) op 14 maart niet openbaar te houden, terwijl dat normaal wel zo is. Reden zou zijn dat er momenteel veel media-aandacht voor de faculteit is, en de partijen graag in alle rust willen vergaderen. Feit is echter dat niet alleen de media, maar ook studenten de toegang tot relevante informatie ontzegd wordt. Studentenvakbond AKKU betreurt deze actie: de faculteit handelt niet transparant. Toegang tot (kritische) informatie is essentieel voor het democratisch proces binnen onze academische gemeenschap. Het klopt dat de media (en studenten) de beslissingen van de faculteit of medezeggenschappers kunnen betwijfelen en bekritiseren. Die betrokkenheid zou echter op prijs gesteld, en niet onderdrukt moeten worden.

Conclusie

De Radboud Universiteit schiet tekort op het gebied van transparantie, medezeggenschapscultuur en financiering van onderwijs. Studentenvakbond AKKU roept op tot verbetering: red de managementstudent van de afbraak van onderwijs!

1 Reactie

Oud student 14 maart 2024 - 14:29

Is het wellicht een idee om niet alleen een oproep te doen, maar vooral te kijken hoe jullie de medezeggenschap hierin kunnen ondersteunen, en jullie expertise kunnen delen?
De medezeggenschap is op dit punt denk heel erg gebaat bij een sterke en constructieve houding. Door juist als studenten je te onderscheiden van het geschreeuw van de docentenraad kun je als FSR en OLC’s enorm veel voor elkaar krijgen!

Antwoord

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen