Home Reportage Operatie aan het hart van de campus

Operatie aan het hart van de campus

door Redactie

De campus gaat de komende jaren op de schop. Onder andere door de komst van het Berchmanianum als nieuw bestuursgebouw zal het uiterlijk van de campus grondig veranderen. Wat zal door het Centrumplan nog meer veranderen en wat betekent dit voor studenten?

Tekst: Chiel Nijhuis
Illustraties: Jim Burgman

Dit artikel verscheen eerder in de vierde editie van ANS

In de komende twee jaar zullen de faciliteiten rondom het Erasmusgebouw worden verbouwd. Aan het begin van dit collegejaar heeft het College van Bestuur van de Radboud Universiteit (RU) toestemming gegeven het Erasmusgebouw te verbouwen tot centrumgebied van de campus. In het Centrumplan dat aan de verbouwing ten grondslag ligt, wordt door het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) beschreven wat er door de verbouwing aan de campus zal veranderen. De begane grond van De Refter krijgt een opknapbeurt en er zal een winkel van de Spar University worden geopend. Daarnaast wordt De Refter omgetoverd tot foodcourt en krijgt de campus met het Berchmanianum, dat van klooster wordt omgebouwd tot bestuursgebouw, een nieuwe voordeur. Volgens het UVB zal de verbouwing leiden tot een beter samenspel tussen de voorzieningen op de campus. Wat kunnen studenten nog meer van het plan verwachten en zal het campusleven door de aanpassingen verbeteren?Spade groot

Campus op de schop
In de komende jaren zal het gebied rond het Erasmusgebouw grondig veranderen. Het belangrijkste onderdeel van de verbouwing is de herinrichting van het oude jezuïetenklooster aan de Houtlaan, het Berchmanianum. Dit gebouw zal de functie van bestuursgebouw gaan vervullen. De kapel van het oude klooster zal daarnaast worden omgebouwd tot dependance van de huidige aula. Michel ter Berg, adjunct-directeur van het UVB, vertelt dat de aankoop van het Berchmanianum de aanzet was voor het plan om het centrumgebied van de campus te vernieuwen. ‘Het nieuwe bestuursgebouw moet de voorkant van de campus worden. Zoals het er nu voorstaat, is het klooster nog geen onderdeel van de campus en ligt het aan de zuidzijde, dat nu feitelijk de achterkant vormt. Dat is de reden dat wij hebben besloten het gebied rondom het Erasmusgebouw anders in te richten, zodat de voorkant van de campus op het zuiden komt te liggen.’

‘Het is een illusie om te denken dat de campus dag en nacht open kan zijn.’

De aankoop van het Berchmanianum is echter niet de enige reden voor de verbouwing. Het nieuwe cateringconcept in De Refter, de aanstaande sloop van de gebouwen aan de Thomas van Aquinostraat (TvA) en de vraag van studenten naar langere openingstijden van de gebouwen op de campus, hebben volgens Ter Berg ook een rol gespeeld in het vernieuwingsplan. ‘Het is een illusie om te denken dat de campus dag en nacht open kan zijn. Toch willen we langere openingstijden uiteindelijk mogelijk maken. Dat kan echter alleen als de campus zo is ingericht dat de voorzieningen maximaal op elkaar aansluiten.’

Om de campus tot een geheel te smeden is een centrale rol weggelegd voor de begane grond van het Erasmusgebouw. Margot Jansen, projectmanager van het Centrumplan, legt uit dat de begane grond nu ongelukkig is ingericht. richt. ‘Betreed je nu het hoogste gebouw van de campus, dan loop je tegen een verouderde balie aan. Je weet dat je je bevindt in het Erasmusgebouw, maar je hebt eigenlijk geen idee wat de functie ervan is.’ Jansen vervolgt dat het Erasmusgebouw in de toekomst meerdere ingangen zal krijgen en dat ook de begane grond opnieuw zal worden ingericht. ‘We willen er een soort promenade van maken die de verschillende faciliteiten in het centrumgebied met elkaar verbindt.’

In de vernieuwde entree van het Erasmusgebouw zal ook een winkel van de Spar University het licht zien. Volgens Dennis Walraven, voorzitter van de Universitaire Studentenraad (USR), zijn de verwachtingen hoog. ‘Voor studenten die in de buurt van de campus wonen is de Spar echt een uitkomst. Als je bijvoorbeeld op Sterrenbosch woont, ben je aangewezen op de Albert Heijn of de Aldi. Door de campuswinkel heb je meer te kiezen.’ Deze verwachtingen worden wel getemperd door Ter Berg. ‘Qua oppervlak en aanbod wordt het een bescheiden winkel. Toch zijn we blij dat het ons is gelukt aan dit verzoek van studenten te kunnen voldoen.’

FoodcourtConcurrentie in De Refter
Bij de verbouwing van de campus wordt ook De Refter in een nieuw jasje gestoken. Het terras krijgt een nieuw terras op het zuiden en wordt het universiteitsrestaurant omgebouwd tot een zogenaamd foodcourt. Dit houdt in dat de huidige uitgifte, waar studenten kunnen kiezen uit drie warme maaltijden, wordt afgebroken om plaats te maken voor een nieuw concept. Volgens Gusta Cirkel, directeur van het Facilitair Bedrijf (FB) van de RU, komt de nieuwe opstelling overeen met shop-in-shoprestaurants zoals La Place. ‘In het vernieuwde restaurant hoeven studenten niet langer in de rij te staan om hun maaltijd op de halen, maar kunnen ze uit verschillende onderdelen kiezen om zo zelf een maaltijd samen te stellen.’ Daarnaast zullen in de ruimte waar nu de Radboudshop zit twee commerciële uitbaters hun etenswaren verkopen. ‘Het is nog niet duidelijk hoe dit precies wordt vormgegeven en met welke partijen het FB in zee gaat, maar de commerciële outlets zullen in elk geval een aanvulling zijn op het aanbod van De Refter’, aldus Cirkel. De USR is tevreden met de plannen voor een foodcourt. ‘Door de commerciële uitbaters komt er concurrentie binnen het aanbod van de Refter. Hierdoor zullen de aanbieders beter hun best moeten doen’, stelt Walraven.

Hoewel de kosten van de verbouwing ruim 2,6 miljoen euro zullen bedragen, worden deze niet afgewenteld op de bezoekers van De Refter. De prijzen van de maaltijden en de openingstijden van het restaurant zullen volgens Cirkel niet veranderen door de verbouwing. ‘Als we de kosten zouden doorberekenen in de maaltijdprijzen, zouden we geen broodje meer verkopen. Wel zijn we met de faculteiten in gesprek om te kijken of we de huur die het FB voor De Refter betaalt eerlijker kunnen verdelen. Studenten gebruiken het restaurant namelijk ook vaak als studieruimte. Dat is natuurlijk prima, maar dan is het wel redelijk dat de faculteiten meebetalen aan de huur.’ Hoewel het tijdens het middaguur en bij het avondeten erg druk kan worden in De Refter, hoeven studenten niet bang te zijn dat er na de verbouwing minder zitplaatsen zijn. Cirkel vertelt dat het aantal zitplaatsen juist toeneemt. ‘Het nieuwe shop-in-shopconcept komt op de plek waar nu de warme en koude keukens zitten. Ook zullen de kassa’s anders worden opgesteld. Deze komen op de plek van de huidige uitgifte, zodat er meer ruimte vrijkomt voor zitplaatsen. Daarnaast zal aan de zuidzijde een zomerterras worden geopend, zodat bezoekers ook daar kunnen eten.’ Het FB verwacht dat de vernieuwde Refter bij de opening van het academisch jaar in 2018 in bedrijf is.

‘Aan de zuidzijde van de Refter zal een zomerterras worden geopend.’

Schakel in een lange keten
De verbouwing van de campus zal in fases plaatsvinden en is volgens Ter Berg feitelijk al begonnen met de bouw van het Grotiusgebouw. ‘De vernieuwing van de campus is een doorlopend proces, dat is verdeeld over meerdere op zichzelf staande bouwprojecten. De vernieuwde inrichting van het centrumgebied is ook een optelsom van een aantal deelprojecten.’ De Spar University zal dit jaar nog worden gerealiseerd op de hoek van het Erasmusgebouw, waar voorheen de Radboud Honours Academy zit. Voor de overige projecten van het Centrumplan wordt gestreefd naar een oplevering in de zomer van 2018, omdat dan ook het Berchmanianum in gebruik zal worden genomen. Studenten hoeven niet te vrezen dat zij veel overlast van de verbouwing zullen ondervinden. Het UVB heeft maatregelen getroffen om te zorgen dat het onderwijs gewoon kan doorgaan. ‘De campus is in bedrijf en zal in bedrijf blijven’, verzekert Ter Berg.

Het Centrumplan is slechts een schakel in een lange keten van aanpassingen aan de campus. De sloop van de gebouwen aan TvA, om ruimte te maken voor een nieuw gebouw voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), staat nog op het programma. Ook zal er vanaf 2023 grootschalig onderhoud plaatsvinden aan de verdiepingen van het Erasmusgebouw. ‘Het nieuwe FSW-gebouw zal de rol van TvA als verbinding tussen de west- en oostzijde van de campus overnemen’, aldus Ter Berg. Daarnaast zal de bosachtige omgeving rondom de campus worden uitgedund, zodat je meer het idee hebt in een park rond te lopen. Al met al zal het aangezicht van de campus over een aantal jaar grondig zijn veranderd. Je zou er bijna langer voor blijven studeren, bijna.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen