Home Reportage De metamorfose van de Campus

De metamorfose van de Campus

door Redactie

De campus van de Radboud Universiteit (RU) krijgt binnen een aantal jaren een nieuw gezicht. Het grijze beton wordt ingewisseld voor moderne bouwwerken, meer natuur en ontmoetingsplekken. Wat zal de student de komende jaren aantreffen wanneer hij over de Campus slentert?

Tekst: Tom Plaum 
Foto’s: Radboud Universiteit 

1244‘Aantrekkelijk voor de studentenpopulatie’       
Het grootste speerpunt van de campusverbouwing is het verbouwen van de zuidflank van de campus, die loopt van het Erasmusgebouw tot aan het bestuursgebouw. Deze bouwplannen komen samen in het Programma Heyendaal Zuid (PHZ). In het PHZ staat beschreven dat nagenoeg de hele Thomas van Aquinostraat (TvA) op de schop gaat, om ruimte te maken voor een nieuw faculteitsgebouw voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). ‘De Thomas van Aquinostraat is een sympathiek straatje dat goed is onderhouden, maar de aan elkaar grenzende gebouwen voelen erg anoniem aan’, legt Michel ter Berg, adjunct-directeur van het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB), uit.

‘De Thomas van Aquinostraat is een sympathiek straatje, maar de aan elkaar grenzende gebouwen voelen erg anoniem aan.’

‘Als je een van de TvA-gebouwen binnenloopt heb je niet het gevoel dat je een faculteit binnenloopt, omdat er geen grote hal is. Alles is gesloten, smal en laag. In de jaren 70 was het concept van TvA het resultaat van doorgeschoten bezuinigingen van de overheid. In de huidige plannen is er meer voor gekozen de gebouwen qua uiterlijk aantrekkelijk te maken voor de studentenpopulatie.’

Volksverhuizing
po2z5283 2048px temp
Het PHZ bestaat uit verschillende fases en is sinds vorig jaar al in volle gang. In dit plan stond bijvoorbeeld de oplevering van het Grotiusgebouw en het intrekken van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in datzelfde gebouw vorig collegejaar beschreven. In de huidige fase van het PHZ wordt het gebouw van Tandheelkunde verbouwd en zit faculteit tijdelijk in TvA 2 en 4. Deze verbouwing ligt volgens Ter Berg op schema en zal op tijd af zijn.             
Vanaf 2017 komen er volgens het PHZ immense veranderingen rondom de Thomas van Aquinostraat. Een volksverhuizing vindt plaats bij verschillende faculteiten. Allereerst verlaat Tandheelkunde TvA 2 en 4 om terug te keren in hun gerenoveerde gebouw naast het ziekenhuis. De Faculteit der Managementwetenschappen (FdM), die op dat moment in TvA 1, 3 en 5 zit, verhuist voor een gedeelte naar het Gymnasion en naar TvA 2. TvA 3, 4 en 5 komen door deze verhuizingen leeg te staan en zullen worden gesloopt.               
BerchmanianumVerder verhuist het Bestuursgebouw van de Comeniuslaan naar het Berchmanianum, het oude klooster aan de Houtlaan. Dit gebouw ligt nu nog vrij geïsoleerd op de campus, maar zal makkelijker bereikbaar worden gemaakt met verschillende looproutes en selectieve ontbossing. Het monumentale gebouw wordt van binnen zodanig aangepast, dat het als werkruimte kan dienen voor onder andere het College van Bestuur. Het wordt het nieuwe Academiegebouw, waar ook plaats zal zijn voor academische plechtigheden, zoals oraties en promoties. Deze plechtigheden zullen ook nog in de aula worden gehouden, want deze functioneert nog steeds naar behoren. De aanpassingen aan het Berchmanianum zullen vanaf volgend jaar worden uitgevoerd en zijn waarschijnlijk eind 2017 klaar. Wat er met het oude bestuursgebouw gaat gebeuren is nog niet bekend.

Vaarwel TvA-labyrint   
Als de verhuizingen van de verschillende faculteiten zijn voltooid, worden de leegstaande TvA-gebouwen tegen de vlakte gegooid. Hiermee ontstaat er ruimte voor een nieuw gebouw op de campus, waar uiteindelijk de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) intrekt. Deze faculteit zit momenteel nog in het Spinozagebouw en TvA 6 en 8.

‘Het nieuwe FSW-gebouw zal een spin in het web worden op de zuid-as van de campus.’

De bouw van hiervan zal beginnen in 2018 en medio 2020 moet het gebouw worden opgeleverd. Het nieuwe gebouw zal relatief laag zijn, met ongeveer dezelfde hoogte als het Grotiusgebouw. Rondom de nieuwbouw komt meer ruimte voor de natuur, waardoor de campus in dit gedeelte een stuk groener wordt. Ter Berg: ‘Het nieuwe FSW-gebouw zal een spin in het web worden op de zuid-as van de campus. Het moet de verbinding worden tussen het Grotiusgebouw, het Erasmusplein en het nieuwe Academiegebouw in het Berchmanianum.’ night v4Als het nieuwe FSW-gebouw klaar is, trekt deze faculteit uit het Spinozagebouw en TvA 6 en 8. Van deze leegstaande bouwwerken blijft alleen de hoogbouw van Spinoza overeind. Een bestemming voor de hogere verdiepingen van dit dan leegstaande gebouw is er nog niet. De grote collegezalen blijven in ieder geval bewaard. Van alle huidige panden in de Thomas van Aquinostraat blijft slechts een deel van TvA 1 bewaard. Dat is het enige bouwwerk dat de uitvoering van de nieuwbouwplannen niet in de weg staat. Deze zal volgens Ter Berg als wisselwoning gaan dienen, waarin bijvoorbeeld een opleiding zich tijdelijk kan vestigen bij renovaties of aanpassingen in andere gebouwen. Studenten hoeven in ieder geval nooit meer te verdwalen in het TvA-labyrint en zullen makkelijker de weg op de zuid-as van de campus kunnen vinden.

impressie voorzijde vogelperspectiefGloednieuw Gymnasion            
Terwijl de bouwvakkers druk bezig zijn met het nieuwe FSW-gebouw, verhuist het laatste gedeelte van de Faculteit der Managementwetenschappen naar het Gymnasion. Hierdoor komen de TvA-gebouwen 1 en 2 leeg te staan. ‘Om heel FdM te kunnen herbergen, zal een vierde vleugel aan de noordkant van het Gymnasion worden aangebouwd’, vertelt Rob Cuppen, directeur van het Radboud Sportcentrum (RSC). ‘Deze vierde beuk was al in de oorspronkelijke bouwplannen van het gebouw uit 2003 opgenomen. Na de aanbouw zal het Gymnasion doorlopen tot aan het fietspad.’ Verder worden alle vier de vleugels vanaf het niveau van de eerste verdieping met elkaar verbonden aan de kant van de sportvelden. De sportafdeling van de HAN krijgt waarschijnlijk ook een nieuwe plek binnen het Gymnasion. Cuppen: ‘Als deze opleiding binnen het gebouw blijft, dan krijgt deze een permanente plek in de zuidvleugel van het Gymnasion, op de huidige parkeerplaats onder de sporthallen. De HAN zal dan ook een aparte ingang krijgen aan de oostkant van het gebouw en een extra fietsenstalling om de huidige in het RSC te ontlasten.’     
Ook het Sportcentrum wordt flink onder handen genomen, legt Cuppen uit. ‘Binnen het Sportcentrum zal een verschuiving plaatsvinden van verschillende ruimtes. In de sportzaal wordt bijvoorbeeld een nieuwe vloer gelegd.

‘De huidige keuken zal met het eraan grenzende kantoor en de bestaande spinningruimte worden samengevoegd tot een body and mind ruimte’

Hierdoor wordt de zeven meter hoge zaal opgedeeld in twee verdiepingen, waardoor het vloeroppervlak verdubbelt. Op de begane grond zal daardoor een nieuwe spinningzaal en een uitbreiding van de huidige fitnessruimte gerealiseerd kunnen worden.’ Op de eerste verdieping zal ook het sportcafé een gedaanteverandering ondergaan. De huidige keuken zal met het eraan grenzende kantoor en de bestaande spinningruimte worden samengevoegd tot een body and mind-ruimte, geschikt voor onder andere yoga. Tenslotte zal vergaderzaal 1 worden verbouwd tot twee kantoorruimten.impressie theaterzaal           
Wat nog meer in het Gymnasion komt is het nu al beruchte cultuurcentrum/theaterzaal. De multifunctionele zaal komt direct naast de ontvangsthal van het gebouw, met aan de achterkant het buitenpodium. Het foyer van het cultuurcentrum komt in de centrale hal van het sportcentrum terecht, die overdag ook door de FdM-studenten kan worden gebruikt om een bakje koffie te drinken. 

Masterplan
download
Naast het PHZ heeft de RU nog meer bouwplannen in petto voor de rest van de campus. Door de gestage groei van het aantal studenten aan de Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica kan het Huygensgebouw in de toekomst deze en de medewerkers niet voldoende herbergen.

‘Door de gestage groei van het aantal studenten aan de FNWI kan het Huygensgebouw in de toekomst deze en de medewerkers niet voldoende herbergen.’

Om problemen te voorkomen, wordt er gekeken naar een manier om het bouwwerk uit te breiden. Daarvoor is een zogenaamd Masterplan ontwikkeld. In dit plan staan drie scenario’s beschreven. Het eerste plan is een nieuw, los gebouw, dat parallel loopt aan de Heyendaalseweg. Het zit dus niet vast aan het Huygensgebouw, waardoor het Linnaeusgebouw ongeschonden blijft. In het tweede scenario wordt een korte vijfde vleugel aan het Huygensgebouw gebouwd. Dat gaat ten koste van het Linnaeusgebouw of een gedeelte daarvan. Deze moet in fases worden neergezet, maar dat kost wel meer geld. Het laatste plan is het realiseren van een grote vijfde vleugel aan het Huygensgebouw. Deze zal in dezelfde stijl zijn als de bestaande vleugels. Hierbij wordt het Linnaeusgebouw platgegooid en de parkeergarage mogelijk uitgebreid. Ter Berg geeft aan dat in de bouwplannen van de universiteit financieel wordt uitgegaan van het derde plan, maar dat dit scenario nog volop wordt onderzocht. Het is dus nog niet zeker welke beleidslijn wordt doorgevoerd.

De campus zal in de komende jaren een ander gezicht krijgen. Vooral de alfa- en gammastudenten zullen de bouwvakkers ’s morgensvroeg gedag kunnen zeggen, aangezien de Thomas van Aquinostraat bijna volledig van de kaart verdwijnt. De studenten van de toekomst zullen nooit meer het gevoel kennen hoe het is om te verdwalen in de TvA-gebouwen. Zij zullen elkaar treffen in nieuwe, futuristische gebouwen die gemaakt zijn om ‘ontmoetingen uit te lokken’, aldus Ter Berg. Als zij deze bouwwerken niets vinden, kunnen ze in het Erasmusgebouw het gevoel van de oude vertrouwde campus nog proeven. 

10056 151111 vogelvlucht bewerkt

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen