Home Vermaaklijstjestijd Lijstjestijd: ANS en Jet

Lijstjestijd: ANS en Jet

door Redactie

Het jaar 2015 is alweer bijna achter de rug en dat is terugblikken geblazen. Van 25 december tot en met 31 december kun je op de site elke dag een lijstje verwachten waarin we terugkijken op het afgelopen jaar. Wat voor flauwe ongein heef ANS geprobeerd je dit jaar door de strot te duwen? Welke opmerkelijke persoonlijkheden lieten zich horen en op wat voor een manier kreeg de RU het vuur aan de schenen? Vandaag: ANS en Jet.

5. Bussemaker lanceert pilot voor instellingsaccreditatie       
Afgelopen juni liet onze Jet via een brief aan de Tweede Kamer weten dat ze een proef wilde starten, waarbij drie hogescholen en drie universiteiten zelf hun opleidingen mogen accrediteren. Deze pilot zou in 2017 van start gaan. Op dit moment ligt de kwaliteitsbeoordeling van opleidingen in handen van de onafhankelijke Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. Dat zou dus in de toekomst verleden tijd kunnen zijn, als het experiment van Jet een succes is. Al snel kreeg het Bussemakers plan flinke kritiek, vanuit de hoek van de Landelijke Studenten Vakbond en vanuit de Tweede Kamer. Door deze kritiek ging de Onderwijsminister terug naar de tekentafel en presenteerde twee weken geleden een aangepast plan. Nu is het wachten op de reactie van de Kamer.

4. Gratis collegejaar voor voltijdbestuurders  
Jet had in 2015 niet alleen maar negatieve ideeën voor studenten en het hoger onderwijs. Begin december kwam de minister met het idee om studenten die een voltijd bestuur doen vrij te stellen van het betalen van collegegeld. Al enkele jaren wordt er door de Tweede Kamer gepleit voor deze vrijstelling. Voltijd bestuurders hebben andere dingen aan hun hoofd dan colleges volgen. Tijdens een debat over de democratisering van het hoger onderwijs vertelde Bussemaker dat ze wil regelen dat voltijd studentbestuurders geen collegegeld meer hoeven te betalen. Overigens lijkt dit plan niet op te gaan voor de studenten aan de Radboud Universiteit (RU). Heeft Jet eindelijk een goed plan, hebben we er alsnog niks aan.

3. Bussemaker op het matje geroepen          
Jet sprak zich in 2015 vaak uit over studenten en het onderwijs, die niet altijd even positief waren. Eén van haar uitspraken was dat ‘iedereen maar naar de top wil’. Dit vertelde ze in een interview met de Volkskrant afgelopen juni. Ze beweerde onder andere dat iedereen met een vwo-diploma per se naar de universiteit wil. Dit werd niet gewaardeerd door verschillende Tweede Kamerleden. Ze werd tijdens het vragenuurtje flink onder vuur genomen door leden van het parlement, met D66’er Paul van Meenen voorop. Hij sprak over ‘de minister van vervlakking en verkokering in plaats van de minister van verheffing’. Hij vervolgde dat hij vond dat Bussemaker een verkeerd signaal zou afgeven aan de huidige en toekomstige studenten door ze te demotiveren om het hoogste opleidingsniveau te kiezen. Bussemaker probeerde haar hachje nog te redden door te stellen dat de uitspraken niet uit de context moeten worden gehaald.

2. Middelmatige student mag geen master doen       
Begin september maakte de Rotterdam School of Management bekend dat alleen studenten met een 7 of hoger voor hun bacheloropleiding worden toegelaten tot een master. Door deze stap overwegen meerdere universiteiten om iets dergelijks ook in te voeren. Onze Jet had de wet gewijzigd, waardoor studenten nu niet meer minstens één mogelijkheid krijgen om een master te volgen, ongeacht de cijfers die zij hebben. Bussemaker denkt dat de uitval onder studenten door de wetswijziging vermindert en ze beter zullen kiezen. Als een student te lage cijfers heeft, kan deze dus worden geweigerd voor een masteropleiding, omdat ze ‘niet goed genoeg zijn’. Middelmatige studenten kunnen de dupe zijn van deze maatregel, die in het straatje past van de maatregelen die het rendementsdenken in het hoger onderwijs alleen maar bevorderen.

1.Leenstelsel een feit            
Het grootste nieuws van onze Jet kwam aan het begin van dit jaar, toen het omstreden leenstelsel alsnog werd ingevoerd. Na jaren van protest moeten nieuwe studenten vanaf 1 september dit jaar lenen voor hun studie. Studenten met een basisbeurs blijven deze nog gewoon houden, maar de nieuwe generatie krijgt geen studiefinanciering meer. Het voorstel van Bussemaker werd uiteindelijk met een kleine meerderheid aangenomen in de Eerste Kamer, ondanks kritische geluiden van de oppositie en van haar eigen partij. De gevolgen van het toppunt van rendementsdenken was voor veel studenten nog niet helemaal duidelijk, dus kwam onze lieve Jet de maatregelen maar al te graag uitleggen aan toekomstige studenten op de Open Dag van de RU. Druk was het niet tijdens deze toespraak, volgens De Nieuwe Universiteit Nijmegen. Misschien wilden de toekomstige studenten niet nog een keer eraan worden herinnerd dat ze voortaan voor hun studie moeten lenen.

jetduivel 260x194

Gerelateerde artikelen

Laat een reactie achter