Home Wetenschap Platform zet taal weer op de kaart

Platform zet taal weer op de kaart

door Julia Mars

Het aantal studenten aan letterenstudies loopt steeds verder terug in heel Nederland. Om het belang van talenstudies te benadrukken, wordt per 1 april het Nationaal Platform voor de Talen opgericht. Dit platform gaat lobbyen voor meertaligheid en verstrekt informatie over talenstudies in Nederland. 

Het platform komt voort uit de samenwerking tussen zeven academische instellingen, waaronder de Radboud Universiteit (RU). Het platform zal bij ministeries, overheidsinstellingen en bedrijven het belang van talenstudies bepleiten. ‘Met dit platform willen we aandacht creëren voor het feit dat talenstudies belangrijke en opzichzelfstaande studies zijn’, aldus prof. Dr. Margot van Mulken, decaan van de Faculteit der Letteren. ‘Het krijgt zowel een ambassadeursfunctie als een loketfunctie: het platform lobbyt bij het ministerie en de onderwijsinstellingen voor meertaligheid en het voorziet, voor wie dat wil, informatie over talen en talenstudies in Nederland.’ Het platform zal onder andere de samenwerking tussen onderwijsinstellingen versterken, bijvoorbeeld met betrekking tot de doorstroom vanuit het hbo en het voortgezet onderwijs naar de universiteit. ‘Op dit moment is er geen zicht op wat studenten van het hbo of het voortgezet onderwijs precies in huis hebben op het gebied van taal. Dit zorgt voor een belemmering in de doorstroom naar de universiteit of andere opleidingen’, zegt Van Mulken. Door de betere samenwerking tussen de verschillende onderwijsinstellingen kan er beter worden ingespeeld op wat een student nodig heeft of nog kan leren.

Een ander doel van het platform is het stimuleren van vernieuwing. Een voorbeeld hiervan is een hechtere samenwerking tussen universiteiten, waarbij studenten ook vakken aan andere universiteiten kunnen volgen. ‘Omdat de talenstudies zo klein zijn, is het vaak niet mogelijk dat er lokaal op elk gebied een deskundige aanwezig is’, verduidelijkt van Mulken. ‘Het moet dus makkelijker worden voor bijvoorbeeld een student Frans aan de RU om een vak te volgen aan de Universiteit Leiden, als daar wel een deskundige op het gebied van literatuur uit de tijd van de Franse Revolutie aanwezig is.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen