Home Wetenschap [Update] Wetenschappers doen oproep aan CvB om stelling te nemen tegen uitspraken Thierry Baudet

In een petitie en open brief roepen twaalf wetenschappers aan de Radboud Universiteit (RU) het College van Bestuur op om zich openlijk uit te spreken tegen de uitspraken van Thierry Baudet.

Aanleiding is de overwinningsspeech die Baudet hield na de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen waarbij zijn partij, Forum voor Democratie, dertien zetels wist binnen te slepen. Met name de uitspraak dat ‘onze boreale wereld wordt kapotgemaakt en ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, mensen die kunstsubsidies ontvangen en onze gebouwen ontwerpen en onze bestuurders’, stuitte op veel weerstand. 

Academische wereld in opstand
Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven, sprak zich eerder in een tweet al uit tegen deze uitspraak: ‘Ik vind dit zeer kwalijk. We moeten pal staan voor de wetenschap. De samenleving is gebouwd op het werk en kennis van wetenschappers en docenten. We moeten de academische vrijheid beschermen, niet verdacht maken.’

In navolging hiervan, eisen twaalf Nijmeegse wetenschappers waaronder hoogleraar Filosofie van de Managementwetenschappen René ten Bos en hoogleraar Filosofie van de Gedragswetenschappen Jan Bransen, in een open brief dat het CvB zich ook uitspreekt tegen de uitspraak van Baudet. Ze schrijven dat de academische wereld aan de ene kant al onder druk staat door de grootschalige bezuinigingen, maar dat universiteiten sinds de overwinning van Baudet ook uit een andere richting worden bedreigd.

‘De universiteit is geen politieke organisatie’
Volgens de initiatiefnemers is het doel van een universiteit vooral ‘de ruimte te bieden aan academici en studenten om zich kritisch te verhouden tot – en, waar nodig, zich te mengen in – het wetenschappelijke en maatschappelijke debat.’ Daarom moet de academische gemeenschap volgens hen een debat aangaan over de waarborging van de academische vrijheid en integriteit. ‘Ook de bestuurders van onze universiteiten en hogescholen zullen zich actief moeten mengen in het publieke debat’, schrijven ze. ‘Zij dienen zich uit te spreken tegen deze verdachtmaking van hun medewerkers, en pal te gaan staan voor hun academische vrijheid en onafhankelijkheid. Wij roepen het CvB van de Radboud Universiteit daarom op om hier openlijk stelling in te nemen.’

De petitie staat sinds woensdagochtend online, en is op moment van schrijven 14 keer ondertekend. Het CvB heeft nog niet gereageerd op de brief.

Update 28 maart:


Via een bericht op Radboudnet heeft het College van Bestuur als volgt gereageerd op de brief:
‘Het college van bestuur zal altijd pal blijven staan voor academische vrijheid en onafhankelijkheid van onze academici. Onze opdracht is ons werk goed doen en daarover open in gesprek te blijven met de samenleving. De openheid en transparantie die gepaard gaat met wetenschappelijk werk aan een universiteit is het beste antwoord op elke vorm van verdachtmaking.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen