Home Nieuws BSA-verhoging leidt tot meer succes en meer stress

BSA-verhoging leidt tot meer succes en meer stress

door Jochem Bodewes

Bij verhoging van het bindend studieadvies (BSA) in Rotterdam blijken mannelijke studenten aanzienlijk beter te gaan presteren, terwijl het bij vrouwen vooral zorgt voor meer stress en mentale problemen. Op de RU verschillen de studieprestaties nauwelijks, maar ervaren studenten wel stress.


Om de invloed van een verhoogd BSA te kunnen bepalen, werd in een onderzoek uitgevoerd door het ErasmusUMC bij geneeskundestudenten uit verschillende jaarlagen het stresshormoon cortisol gemeten. Daarnaast gaven de studenten uit het onderzoek zelf aan hoeveel stress zij dachten te ervaren. Voor de ene jaarlaag was er 40 EC nodig om het jaar te halen. De andere jaarlaag startte de studie nadat het BSA was verhoogd naar maar liefst 60 EC, oftewel alle studiepunten. Achteraf bleek dat de vrouwelijke studenten die 60 EC moesten behalen meer zelf waargenomen stress ervaarden, maar dat hun cortisolwaarden niet hoger waren dan die van de vrouwelijke studenten die 40 EC moesten halen. Bij de mannelijke studenten was het ervaren stresseffect kleiner.

Voor zowel de mannen als de vrouwen gold wel dat ze bij een verhoogd BSA meer vakken haalden. Bij de mannen in zulke mate dat ze gemiddeld zelfs beter dan hun vrouwelijke medestudentes presteerden – iets wat normaal gesproken meestal andersom is. Dit was een van de eerste onderzoeken die is gedaan naar de invloed van een bindend studieadvies op studenten.

‘De overgrote meerderheid van de studenten haalt het BSA óf ruim niet, óf ruim wel.’

Nauwelijks effect op de RU

Ook op de Radboud Universiteit (RU) is in 2016 bij veel opleidingen het BSA verhoogd. Voorheen moesten alle studenten 39 studiepunten halen om de opleiding te mogen vervolgen. Nu ligt het BSA op bijna alle faculteiten tussen de 42 en de 45 EC. Volgens persvoorlichtster Harriëtte Koop heeft dit tot nu toe niet tot aantoonbare verschillen in studieprestaties geleid. ‘De overgrote meerderheid van de studenten haalt het BSA nog steeds óf ruim niet, óf ruim wel. Dat is al jaren zo.’ Het positieve effect op het studiesucces uit Rotterdam werd op de RU dus niet waargenomen. Mogelijk doordat de verhoging hier aanzienlijk kleiner was dan bij de geneeskundeopleiding van het onderzoek.

Gericht onderzoek naar de invloed van de BSA-verhogingen op de stresservaringen RU-studenten is er niet gedaan. Wel kwam het BSA bij een onderzoek naar het studentenwelzijn aan de RU naar voren als meespelende factor in het veroorzaken van mentale druk. Hierbij bleek dat de vrouwelijke studentes vaker stress hadden dan de mannelijke studenten. Koop: ‘We zijn ons bewust van de grote verschillen in stress tussen mannen en vrouwen.’ Dit geeft de universiteit volgens Koops echter geen aanleiding deze twee groepen anders te behandelen. De RU geeft aan liever in te zetten op een verbeterplan voor persoonlijke begeleiding van alle studenten. ‘Daar wordt op dit moment aan gewerkt.’

Het presidium van de USR wil na onderzoeken over het BSA deze herinrichten zodat het mensen op de juiste plek krijgt, zonder dat het een afrekenmoment is.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen